Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen: Herbenoeming Pieter Bas Schoe en Bart Eggink

3 augustus 2020

Loodsen publiceert op haar website:

“Onlangs heeft De Nederlandsche Bank (DNB) ingestemd met de herbenoemingen van Pieter Bas Schoe en Bart Eggink.

Pieter Bas Schoe is sinds juli 2012 bestuurslid en begint aan zijn derde termijn, deze herbenoeming eindigt in juli 2024. Pieter Bas is naast lid van het Algemeen bestuur ook de voorzitter van de Balansmanagementcommissie.

Bart Eggink is sinds juli 2016 bestuurslid en begint aan zijn tweede termijn, deze herbenoeming loopt tot en met juli 2024. Bart is naast lid van het Algemeen bestuur ook lid van de Balansmanagementcommissie.

Fondsprofiel Loodsen:

Loodsen is een BRF met eind Q1 2020 een belegd vermogen van € 962 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 445 actieve bijdragers en 836 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2020 een rendement van -8.2%. Eind Q1 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 100.2% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 117.6% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is BlackRock en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Blue Sky Group

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van instituionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer