Stichting Pensioenfonds APF besluit sleutelfunctie risicobeheer in het bestuur te beleggen

20 juni 2022

Stichting Pensioenfonds APF publiceert in haar jaarverslag van 2021 op pagina 63:

Risicomanagement en internal audit

Uitgangspunt is dat de risico’s consistent en zichtbaar moeten worden meegewogen in alle besluitvorming van het bestuur. De raad heeft geconstateerd dat het bestuur de mondelinge of schriftelijke opinie van de sleutelfunctiehouders serieus neemt en bij de besluitvorming betrekt. Aanbeveling is om risk opinies tijdig, in ieder geval voorafgaand aan de besluitvorming in het bestuur, ter beschikking te stellen.

Het bestuur heeft in december een principebesluit genomen over een andere inrichting van het risicomanagement en internal audit. Hierbij is ervoor gekozen de sleutelfunctie risicobeheer in het bestuur te beleggen en de sleutelfunctie audit daarbuiten. De raad van toezicht ziet dit voorgenomen besluit als een positieve ontwikkeling. De verplaatsing van de sleutelfunctie risicobeheer naar het bestuur biedt een betere uitgangspositie voor een effectiever en efficiënter risicomanagement.

Daarnaast onderstreept de raad van toezicht het belang van actief eigenaarschap van de verschillende rollen door de sleutelfunctiehouders. Zichtbaarheid in, en invloed op de besluitvorming zijn belangrijke voorwaarden om als sleutelfunctiehouder maximale toegevoegde waarde te leveren. Dit betekent wat de raad betreft dat een sleutelfunctiehouder zowel over het proces als de inhoud een oordeel vormt en dat dit oordeel wordt meegewogen in de besluitvorming. Aanbeveling is om dit aspect ook expliciet naar voren te laten komen in de functieprofielen van de verschillende sleutelfunctiehouders.

APF

APF is een OPF met eind Q1 2022 een belegd vermogen van € 5.803 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2021 5.102 actieve bijdragers en 16.395 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2022 een rendement van -4%.

Eind Q1 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 113.9% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 116.2% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Achmea IM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Achmea Pensioenservices.

Source: APF
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer