Stichting Pensioenfonds Mercer: Benoeming Erik van den Doel

28 augustus 2019

OPF Mercer publiceert op haar website:

“Eerder dit jaar is door het aftreden van Gerhard Veluwenkamp (als bestuurslid namens de werkgever) een vacature ontstaan in het bestuur van het pensioenfonds. De werkgever heeft Erik van den Doel voorgedragen als nieuw bestuurslid.

Tijdens de bestuursvergadering van 14 mei 2019 heeft het bestuur Erik van den Doel benoemd als bestuurslid namens de werkgever, onder voorbehoud van goedkeuring door DNB. Vorige week heeft DNB goedkeuring gegeven aan de voorgenomen benoeming.”

Fondsprofiel Mercer:

Mercer is een OPF met eind Q1 2019 een belegd vermogen van € 140 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2018 167 actieve bijdragers en 96 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2019 een rendement van 8.1%. Eind Q1 2019 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 102.6% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 111.1% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is BlackRock en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Appel Pensioenuitvoering

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer