Stichting Pensioenfonds PostNL ontwikkelt eigen duurzame Europese aandelenstrategie

29 april 2020

OPF PostNL publiceert op haar website:

“Stichting Pensioenfonds PostNL zet in op het vergroten van de duurzaamheid van de beleggingsportefeuille en heeft daarom een eigen duurzame Europese aandelenstrategie ontwikkeld die een op maat gemaakte MSCI index volgt. Bedrijven met activiteiten die positief bijdragen aan duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, zijn opgenomen in deze index. Het gaat specifiek om de ontwikkelingsdoelen Goede gezondheid en welzijn, Betaalbare en duurzame energie en Klimaatactie.

René van de Kieft, bestuursvoorzitter van Stichting Pensioenfonds PostNL: “Duurzame ontwikkelingsdoelen vinden wij en onze pensioendeelnemers belangrijk, en met deze nieuwe strategie kan ons fonds een positieve bijdrage leveren aan een leefbare toekomst. Bij elke beleggingsbeslissing laten we maatschappelijke gevolgen meewegen. Met deze invulling van de portefeuille Europese aandelen zetten we weer een stap in het verduurzamen van onze beleggingen.”

Pensioenfonds PostNL werkte voor de ontwikkeling van de strategie nauw samen met zijn fiduciair beheerder Kempen Capital Management en met indexprovider MSCI. Remy Briand, wereldwijd hoofd van ESG producten bij MSCI: “Wij zijn verheugd met Stichting Pensioenfonds PostNL en Kempen Fiduciair Management samen te werken om duurzaamheidsaspecten in toenemende mate in het beleggingsbeleid te integreren. Maatschappelijk verantwoord beleggen is niet langer een simpele afvinkoefening. Deze index geeft het pensioenfonds de mogelijkheid om het duurzame beleggingsrendement op effectieve wijze te beoordelen, te beheren, te meten en erover te rapporteren.”

De nieuwe duurzame index heeft een goede spreiding en heeft in het verleden beter gepresteerd en met een lager risicoprofiel dan de standaard MSCI index voor Europese aandelen. Bovendien is, naast een positieve bijdrage aan de VN ontwikkelingsdoelen, de CO2 uitstoot van de bedrijven in de nieuwe duurzame index circa 80% lager dan bij de MSCI Europa index.”

Fondsprofiel PostNL:

PostNL is een OPF met eind Q4 2019 een belegd vermogen van € 9,545 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2018 18,592 actieve bijdragers en 30,816 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2019 een rendement van 1.2%. Eind Q4 2019 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 110.6% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 116.4% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is KCM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer