Stichting Pensioenfonds Smurfit Nederland zal worden opgeheven

23 januari 2019

Stichting Pensioenfonds Smurfit Nederland publiceert op haar website:

” Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Smurfit Nederland wil uw pensioenfonds gaan opheffen. Daarom heeft het bestuur het besluit genomen om het pensioenfonds te liquideren. Na overleg met de sociale partners brengen wij daarbij alle pensioenaanspraken en -kapitalen ergens anders onder. Dit noemen we een collectieve waardeoverdracht. Op een later moment ontvangt u hierover meer informatie.

In overleg met de werkgever willen we de pensioenaanspraken die u tot 1 januari 2017 hebt opgebouwd in het basispakket overdragen aan Nationale-Nederlanden (“NN”). Als er na de overdracht van uw pensioenaanspraken én het opheffen van het pensioenfonds een bedrag overblijft in het fonds, dan wordt dat gebruikt om uw pensioen éénmalig te verhogen. Daarna wordt uw pensioen niet meer verhoogd tenzij met de sociale partners anders wordt overeengekomen. Als u pensioenkapitaal heeft opgebouwd in het beleggingspakket, dan zal dat kapitaal worden overgedragen aan Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland (“SPSKN”).

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer