Telegraafpensioenfonds 1959 start marktverkenning softwareleverancier / uitbesteding administratie

4 juni 2020

Telegraafpensioenfonds 1959 publiceert in haar jaarverlslag 2019:

“Het bestuur heeft een marktverkenning voor een nieuwe softwareleverancier dan wel uitbesteding van een deel van de administratie opgestart. De RvT ondersteunt dit proces en vindt het van belang dat, in het kader van de sterk toenemende relevantie van IT en de beheersing van IT-gerelateerde risico’s, het selectieproces prioriteit krijgt dan wel dat aanvullende maatregelen worden genomen binnen de huidige systeemoplossing.

Fondsprofiel Telegraafpensioenfonds 1959:

Telegraafpensioenfonds 1959 is een OPF met eind Q4 2019 een belegd vermogen van € 1,323 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2018 1,305 actieve bijdragers en 1,645 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2019 een rendement van -1.6%. Eind Q4 2019 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 106.9% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 115.6% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is NN en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Non-external

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van instituionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer