TNT/FedEx stort ruim € 11 miljoen in OPF TNT Express als financiële situatie niet verbetert

15 mei 2020

TNT express publiceert op haar website:

“De werkgever TNT/FedEx stort begin juli 2020 ruim € 11 miljoen bij in Pensioenfonds TNT Express als de financiële situatie van het pensioenfonds in de komende maanden niet verbetert. De oorzaak is de te lage dekkingsgraad van het pensioenfonds als gevolg van de coronacrisis. De bijstorting moet ervoor zorgen dat de financiële situatie van het pensioenfonds verbetert. Of de bijstorting ook nodig is en dus echt doorgaat, hangt af van de dekkingsgraad aan het eind van het tweede kwartaal van 2020, dus eind juni 2020.

Hoe staat Pensioenfonds TNT Express er financieel voor? De dekkingsgraad is eind maart 2020 92,4%. De dekkingsgraad is de verhouding tussen de bezittingen van het pensioenfonds (het vermogen) en de pensioenverplichtingen (de uit te betalen pensioenen). Omdat de dekkingsgraad lager is dan 104% moet de werkgever bijspringen om weer boven dat percentage te komen. In de uitvoeringsovereenkomst met het pensioenfonds is afgesproken dat de werkgever extra geld in het pensioenfonds stort als de dekkingsgraad gedurende een langere periode te laag is. Ieder kwartaal wordt opnieuw bekeken of bijstorting nodig is.

De werkgever TNT/FedEx stort ruim € 11 miljoen bij. Als de dekkingsgraad eind juni 2020 nog onder 104% is, gaat TNT/FedEx ruim € 11 miljoen bijstorten. Hierdoor gaat de dekkingsgraad omhoog. Als dat nodig is gaat TNT/FedEx de kwartalen daarna ook bijstorten. Zo is geregeld dat de dekkingsgraad uiteindelijk weer boven de 104% uitkomt. De extra pensioenkosten voor TNT/FedEx kunnen daardoor flink oplopen.

Bij Pensioenfonds TNT Express is er voorlopig géén gevaar voor een verlaging. Dat komt omdat de wet pas verplicht om te verlagen als de dekkingsgraad een langere periode achtereen erg laag is. Mede door de afspraken over bijstorting door de werkgever is een verlaging niet waarschijnlijk voor Pensioenfonds TNT Express.”

Fondsprofiel TNT express:

TNT express is een OPF met eind Q4 2019 een belegd vermogen van € 931 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2018 2,222 actieve bijdragers en 751 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2019 een rendement van -0.3%. Eind Q4 2019 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 105.6% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 117.1% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is AEGON en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer