Toekomst Pensioenfonds De Fracties onzeker

27 juni 2019

Fracties publiceert op haar website:

“Stichting Pensioenfonds De Fracties bestaat sinds 23 juli 2003 nadat Loders Croklaan was afgesplitst van Unilever.

Bunge Loders Croklaan heeft enige maanden geleden het pensioenfondsbestuur van De Fracties meegedeeld een onderzoek te doen naar de mogelijkheid om de toekomstige opbouw van de pensioenaanspraken van het personeel en pensioenrechten elders onder te brengen.

Daarnaast is in de afgelopen jaren er veel veranderd op pensioengebied, en er staan nog behoorlijk wat veranderingen aan te komen. Dit maakt het noodzakelijk dat het bestuur moet gaan nadenken over de toekomstige invulling van het fonds.”

Fondsprofiel Fracties:

Fracties is een OPF met eind Q1 2019 een belegd vermogen van € 173 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2018 502 actieve bijdragers en 66 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2019 een rendement van 8.3%. Eind Q1 2019 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 106.7% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 120% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is NN en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Dion Pension Services

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer