Toekomst Pensioenfonds Van Lanschot: update

19 maart 2021

Pensioenfonds Van Lanschot publiceert: “Er zijn meerdere opties voor de toekomst van het pensioenfonds. We kunnen als gesloten pensioenfonds zelfstandig doorgaan of de opgebouwde pensioenrechten bij een andere partij onderbrengen.
Bij de tweede optie zijn de mogelijke partijen bijvoorbeeld een verzekeraar, een algemeen pensioenfonds (APF) of een bedrijfstakpensioenfonds (BPF).

In november 2020 gaven we aan dat we in de loop van 2021 een keuze tussen de verschillende opties zouden willen maken.. Ondertussen zijn we ingehaald door de realiteit, waardoor deze grove planning niet langer mogelijk lijkt te zijn.

Wat is het geval?

Het is nu nog niet mogelijk om de verschillende opties goed te vergelijken, omdat alle aanbieders aan de slag moeten met de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Het wetsontwerp voor dit nieuwe pensioenstelsel heeft veel reacties opgeroepen die allemaal zorgvuldig bekeken moeten worden. Daarom zal het wetsvoorstel waarschijnlijk pas na de zomer behandeld worden in de Tweede Kamer.

Pas als de wetgeving naar aanleiding van het pensioenakkoord definitief is, kunnen partijen inzicht geven in hun plannen voor de toekomst. Om een goede keuze te maken willen we zoveel mogelijk duidelijkheid hebben over het aanbod van de verschillende aanbieders.

Het bestuur wil natuurlijk de best passende oplossing kiezen voor de deelnemers en pensioengerechtigden. Daarom wordt het onderzoek met betrekking tot de toekomst op dit moment wel voortgezet om inzicht te krijgen in de ontwikkelingen rondom het nieuwe pensioenstelsel. Maar om een definitieve keuze te maken is meer duidelijkheid nodig. De verwachting is dat de gewenste duidelijkheid op zijn vroegst pas in het najaar van 2020 verkregen wordt van de verschillende partijen.”

Lanschot

Lanschot is een OPF met eind Q4 2020 een belegd vermogen van € 1.185 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 1.066 actieve bijdragers en 831 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2020 een rendement van 3%.

Eind Q4 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 101.9% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 113.4% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Kempen CM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Source: Van Lanschot
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer