Pensioenfonds NIBC stemt in met overgang naar APF De Nationale

15 september 2020

NIBC publiceert op haar website:

“Op maandag 14 september 2020 heeft de Vergadering van belanghebbenden van Stichting Pensioenfonds NIBC (PF NIBC) plaatsgevonden. In deze vergadering zijn de plannen voor de toekomstige uitvoering van de pensioenregeling toegelicht en is een voorstel tot opheffing en liquidatie van PF NIBC in stemming gebracht.

Tijdens de vergadering zijn in totaal 71 geldige stemmen uitgebracht waarvan 97,2% heeft ingestemd met het voorstel tot liquidatie. Concreet betekent dit dat de Vergadering van belanghebbenden heeft besloten om PF NIBC per 1 januari 2021 op te heffen. Echter voordat een collectieve waardeoverdracht van alle pensioenverplichtingen naar De Nationale APF Kring D kan worden uitgevoerd en PF NIBC kan worden opgeheven, zal van De Nederlandsche Bank een verklaring van geen bezwaar moeten worden ontvangen. Het bestuur van PF NIBC zal de aanvraag hiervoor op korte termijn indienen.”

Fondsprofiel NIBC:

NIBC is een OPF met eind Q1 2020 een belegd vermogen van € 388 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 601 actieve bijdragers en 270 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2020 een rendement van -1.3%. Eind Q1 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 98.2% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 112.4% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is NN en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer