Uitstel van overgang Pensioenfonds NIBC naar De Nationale APF

4 januari 2021

Recent heeft het bestuur van PF NIBC nieuwe, onverwachte informatie gekregen over het moment waarop Kring D (een afgescheiden onderdeel binnen DNAPF) mogelijk tot korten zou moeten overgaan.

Kring D: mogelijk korten pensioen

Uit deze informatie blijkt dat bij een overgang naar deze Kring D de kans op korten van onze pensioenaanspraken en -rechten op korte termijn dermate groot is dat het eerder genomen besluit om de collectieve waardeoverdracht naar DNAPF Kring D op 1 januari 2021 uit te voeren niet meer als evenwichtig kan worden beschouwd en dus niet zonder meer kan worden doorgezet.

Dit is ook met de sociale partners besproken. De verklaring van geen bezwaar van De Nederlandsche Bank zal dan ook niet voor 1 januari 2021 worden verkregen.

Het bestuur van PF NIBC onderzoekt op dit moment gezamenlijk met de sociale partners en DNAPF een alternatieve oplossing, waarbij DNAPF een nieuwe multi-client kring openstelt.

NIBC

NIBC is een OPF met eind Q3 2020 een belegd vermogen van € 426 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 601 actieve bijdragers en 270 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2020 een rendement van 2%.

Eind Q3 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 96.1% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 112.2% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is NN IP en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Source: Pensioenfonds NIBC
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer