Update toekomstscenario Pensioenfonds De Fracties

14 oktober 2021

Al geruime tijd speelt de discussie over de toekomst van pensioenfonds de Fracties.

Het pensioenfonds is de uitvoerder van de pensioenovereenkomst tussen BLC (Bunge Loders Croklaan) en de vakbonden namens werknemers. Deze uitvoering is vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst voor onbepaalde tijd tussen werkgever en het pensioenfonds.

BLC heeft de uitvoeringsovereenkomst eenzijdig opgezegd per 1 maart 2022. Het pensioenfonds wordt dan ‘slapend’, tenzij voor die tijd een geschikte overnamepartij gevonden wordt. In dat geval liquideert (opheffen) het pensioenfonds. Hiervoor is toestemming nodig van de toezichthouder, De Nederlandsche Bank.

Fracties

Fracties is een OPF met eind Q2 2021 een belegd vermogen van € 231 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 478 actieve bijdragers en 89 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2021 een rendement van 3%.

Eind Q2 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 102.8% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 119.3% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is NN IP en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Dion Pensioen Services.

Source: Pensioenfonds De Fracties
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van instituionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer