Van Lanschot Kempen benoemt Maarten Edixhoven als voorzitter Raad van Bestuur

11 mei 2021

De Raad van Commissarissen van Van Lanschot Kempen heeft het voornemen om Maarten Edixhoven (50) te benoemen tot voorzitter van de Raad van Bestuur van Van Lanschot Kempen. De toezichthouders hebben de benoeming van Maarten Edixhoven goedgekeurd en de ondernemingsraad van Van Lanschot Kempen heeft een positief advies gegeven over zijn benoeming.

Van de voorgenomen benoeming van Maarten Edixhoven zal kennisgeving worden gedaan tijdens een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die in het najaar zal plaatsvinden.

Maarten Edixhoven volgt Karl Guha op die in januari van dit jaar heeft aangekondigd te willen terugtreden als voorzitter en lid van de Raad van Bestuur. Maarten zal op 1 oktober 2021 worden benoemd als voorzitter en lid van de Raad van Bestuur.

Source: Van Lanschot Kempen
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van instituionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer