Vastgoedbedrijf Achmea krijgt nieuwe naam: Achmea Real Estate

1 juni 2023

Achmea Real Estate is vanaf vandaag de nieuwe (handels)naam van het vastgoedbedrijf van Achmea.

Achmea Real Estate is gespecialiseerd in het voor rekening en risico van derden beleggen in vastgoed. Het bedrijf werkt voor institutionele partijen als Nederlandse pensioenfondsen, verzekeraars en charitatieve instellingen. Namens meer dan dertig institutionele beleggers beheert Achmea Real Estate bijna € 13 miljard in woningen, winkels, zorgvastgoed en kantoren. Het streven is dat dit in 2030 is verdubbeld tot € 25 miljard. Hieraan ligt een geactualiseerde, ambitieuze ESG-strategie (Environmental, Social & Governance) ten grondslag.

Herijking ODV-strategie
Achmea heeft de strategie op het gebied van Oudedagsvoorzieningen (ODV) aangescherpt. Onderdeel hiervan is de keuze om te gaan werken vanuit vier nieuwe clusters: Hypotheken & Financiële Diensten, Vastgoed (= Achmea Real Estate), Pensioenen en Institutioneel Beleggen. Daarmee kunnen we nog beter inspelen op de behoeften van onze klanten. Meer samenwerking en synergie binnen de ODV-keten zullen de realisatie van de strategische doelstellingen versnellen.

In dit kader wordt Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V. juridisch gesplitst in verschillende entiteiten voor vastgoed en hypotheken. Om deze splitsing mogelijk te maken is voor de hypotheekactiviteiten een nieuwe AIFMD-vergunning nodig. We streven ernaar de splitsing in de tweede helft van 2023 te effectueren.

Source: Achmea
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer