Verlenging uitvoeringsovereenkomst pensioenfonds Ecolab en Nalco

15 januari 2020

Ecolab publiceert op haar website:

“De ondernemingen hebben Ecolab Pensioenfonds in september jl. verzocht deze uitvoeringsovereenkomst nog éénmaal te verlengen voor de duur van één jaar in overeenstemming met artikel 15 lid 3 van deze uitvoeringsovereenkomst. Op dat moment was er nog geen duidelijkheid of en in hoeverre er sprake zou zijn van gewijzigde omstandigheden, die zouden kunnen leiden tot aanpassing van de uitvoeringsovereenkomst met ingang van 1 januari 2020.

In december 2019 hebben de ondernemingen in goed overleg en na consultatie van de Nalco Ondernemingsraad de bestaande eindloonregeling omgezet naar een middelloonregeling voor de Nalco groep in combinatie met één premiebeleid voor de Ecolab én Nalco-groep, waarbij het pensioenfonds in eerste instantie de uitvoerder is van deze (geïntegreerde) middelloonregeling.”

Fondsprofiel Ecolab:

Ecolab is een OPF met eind Q3 2019 een belegd vermogen van € 131 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2018 138 actieve bijdragers en 154 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2019 een rendement van 5.7%. Eind Q3 2019 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 109.5% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 113.4% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Non External en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Ecolab

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer