Vertrek voorzitter bestuur Pensioenfonds UWV

25 april 2019

Pensioenfonds UWV publiceert op haar website:

“De voorzitter van het bestuur van het pensioenfonds, de heer Frank van Galen, heeft kenbaar gemaakt dat hij door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zijn functie zal neerleggen. De procedure om te komen tot een nieuwe voorzitter is gestart. Frank van Galen blijft aan totdat een nieuwe voorzitter is benoemd.

Tevens zal Frank van Galen zijn functie als directeur Accountantsdienst neerleggen. Hij vertrekt dan overigens nog niet bij UWV, omdat hij tot het einde van het jaar als adviseur van de Raad van Bestuur werkzaam zal zijn.”

Fondsprofiel UWV:

UWV is een OPF met eind Q4 2018 een belegd vermogen van € 7,282 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2017 19,047 actieve bijdragers en 13,845 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2018 een rendement van -1.6%. Eind Q4 2018 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 103.2% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 117% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is KCM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van instituionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer