Voorgenomen benoeming Ewout Hollegien als lid van de Raad van Bestuur en CFO van a.s.r.

15 oktober 2021

De Raad van Commissarissen (RvC) van a.s.r. is voornemens om Ewout Hollegien te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur en Chief Financial Officer (CFO) van a.s.r.

Ewout Hollegien (36) werkt sinds 2007 bij a.s.r. Nadat hij als trainee was gestart begon hij zijn loopbaan bij Group Risk Management en Asset Management waarna hij betrokken was bij de implementatie van Solvency II en een belangrijke rol vervulde in de voorbereiding van de beursgang van a.s.r. in 2016. Daarna heeft hij tot 2019 als manager Corporate Development onder meer leidinggegeven aan de succesvolle overnames van Generali Nederland en Loyalis. Na in september 2019 te zijn toegetreden tot het MT Inkomen is Ewout Hollegien sinds april 2020 Directeur Inkomen bij a.s.r.

De benoeming van Ewout Hollegien is onder voorbehoud van goedkeuring door DNB. De ondernemingsraad van a.s.r. heeft positief geadviseerd. De benoeming wordt ter bespreking voorgelegd aan een buitengewone vergadering van aandeelhouders (BAVA). Deze zal plaatsvinden op dinsdag 30 november 2021, waarna de RvC voornemens is tot benoeming over te gaan. De oproeping voor de BAVA wordt op maandag 18 oktober 2021 gepubliceerd.

Met de voorgenomen benoeming van Ewout Hollegien bestaat de Raad van Bestuur na de BAVA uit Jos Baeten (CEO), Ingrid de Swart (COO/CTO) en Ewout Hollegien (CFO).

Source: a.s.r.
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer