Willis Towers Watson committeert zich aan CO2 neutraal voor alle beheerde beleggingsportefeuilles

16 april 2021

Willis Towers Watson Investments kondigde vandaag aan dat het streeft naar netto-nul emissie van broeikasgassen in uiterlijk 2050, met ten minste een vermindering van 50% in 2030*. Dit doet het bedrijf voor alle door haar beheerde fiduciaire beleggingsportefeuilles.

Craig Baker, Global Chief Investment Officer van Willis Towers Watson, zegt hierover: “Klimaatverandering en een acceptabele overgang naar netto-nul emissie van broeikasgassen is wereldwijd een systemische en urgente uitdaging. Wij zijn van mening dat het streven naar netto-nul in 2050 in onze fiduciaire portefeuilles consistent is met de financiële doelstellingen die onze klanten aan ons stellen. Klimaatverandering kan rendementen over de volle breedte van het beleggingsuniversum beïnvloeden. Wij hebben al de nodige stappen geïntegreerd in ons beleggingsproces en in de portefeuilles die we beheren.”

“Strategisch vooruitlopen op de overgang naar een CO2-arme wereld zal volgens ons leiden tot een aanzienlijke verbetering van de rendement-risicoverhouding voor onze klanten, omdat klimaatrisico de komende tijd steeds beter gecalculeerd kan worden. Wij denken met name dat een goed begrip van deze transitie één van de belangrijkste bronnen van overrendement zal zijn in alle beleggingscategorieën, met name gedurende de komende jaren. Op weg naar de eerste stap van 50% afbouw tussen 2015 en 2030, in lijn met het Parijsakkoord, zullen we de afbouw dan ook zodanig construeren dat we deze kans maximaal kunnen benutten.”

“Het meten van onze voortgang en die van de hele beleggingssector, bij de overgang naar een CO2-neutrale en klimaatbestendige economie is belangrijk. Er is niet één definitieve maatstaf die kan worden gebruikt om de vooruitgang te meten en de data en analyses op klimaatgebied ontwikkelen zich snel. Daarom investeren we fors in de toonaangevende analysetechnieken op dit gebied, waaronder ons eigen CO2-reductieplan (Carbon Journey Plan), het Impact Raamwerk dat we samen met andere vooraanstaande beleggers hebben ontwikkeld binnen het Thinking Ahead Institute, onze overname van Acclimatise in december 2020, en de overname van het energy finance team van het Climate Policy Initiative in januari 2021.”

“Tegelijkertijd blijven we samenwerken met de klanten die we op adviesbasis helpen in het vaststellen en realiseren van hun klimaatdoelstellingen via ons CO2-reductieplan. Daarbij maken we onder meer gebruik van analyses over hoe klimaatverandering van invloed kan zijn op zowel beleggingen als verplichtingen.”

Naast deze integratie van klimaatrisico in het multi-asset beleggingsproces, biedt Willis Towers Watson ook een selectie van multi-manager fondsen waarbij duurzaam beleggen een belangrijk onderdeel is van het beleggingsproces, om klanten ook op deze manier te helpen hun duurzame beleggingsdoelen te bereiken.

Source: WTW
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer