Wisselingen in het bestuur Heineken pensioenfonds

8 juli 2020

Heineken publiceert op haar website:

“Per 1 juli 2020 is er i.v.m. het vertrek van Daan Van der Mee een vacature in het bestuur ontstaan voor een lid namens de werkgever. Het bestuur dankt Daan Van der Mee voor zijn inzet. De werkgever heeft per deze datum een kandidaat voorgedragen ter vervanging.

Per 1 september 2020 zijn er twee vacatures in het bestuur. Eén vacature namens de werkgever vanwege het vertrek van de voorzitter, Robin Hoytema van Konijnenburg. De andere vacature is namens de werknemers in verband met het vertrek van Ingrid Ardonne. Het bestuur dankt Robin Hoytema van Konijnenburg en Ingrid Ardonne voor hun inzet. Het bestuur is vanwege hun vertrek op zoek naar twee nieuwe bestuursleden. Mocht je interesse hebben in het bestuurslidmaatschap neem dan contact op met Chantal Boekkooi via chantal.boekkooi@heineken.com.

Fondsprofiel Heineken:

Heineken is een OPF met eind Q1 2020 een belegd vermogen van € 3,575 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2018 3,906 actieve bijdragers en 5,771 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2020 een rendement van -9%. Eind Q1 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 102.1% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 122.2% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Non-external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Non-external

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer