Zorgverzekeraars: Edwin Schokker versterkt Uitvoerend Bestuur

25 mei 2021

Het bestuur van SBZ Pensioen heeft Edwin Schokker met ingang van 20 mei 2021 benoemd tot Uitvoerend Bestuurslid Pensioenen en Risicobeheer. Hij is daarmee de opvolger van Jobert Koomans, die deze portefeuille sinds 2014 beheerde. Actuaris Edwin Schokker was de afgelopen 36 jaar verbonden aan Willis Towers Watson en diverse rechtsvoorgangers.

Bestuursvoorzitter Ties Tiessen over de benoeming van Schokker: “Het is een buitenkansje als iemand met zoveel ervaring beschikbaar komt. We zijn dan ook heel blij dat Edwin ons bestuur komt versterken, juist in een fase dat we onze onderscheidende pensioenregeling nadrukkelijker onder de aandacht willen brengen. Hij kent de markt als geen ander en gelooft in ons aanbod.”

Edwin Schokker over zijn loopbaanstap: “Ik ben al vele jaren overtuigd van de kracht en eenvoud van de verbeterde premieregeling voor de sector van SBZ Pensioen. Dat kunnen we op een passende solidaire en collectieve manier uitvoeren. Nu we op de drempel staan naar een nieuw stelsel wil ik me graag maximaal inzetten om partijen te helpen bij het maken van een verantwoorde keuze voor de toekomst. Als bestuurder van SBZ Pensioen, met de best denkbare variant voor onze sector, kan ik dat met volle overtuiging.”

Het bestuur dankt Jobert Koomans die zich als uitvoerend bestuurder sinds 2014 keihard heeft ingezet voor de toekomst van SBZ Pensioen. Met het belang van onze deelnemers voorop heeft hij substantieel bijgedragen aan de ontwikkeling van de pensioenregeling van de toekomst en mogelijkheden om te groeien ten einde de kosten per deelnemer te verlagen.

De internationale waardering die we vorig jaar van diverse gezaghebbende instituten hebben gekregen voor ons Collectief Variabel Pensioen mag hij dan ook beschouwen als een bekroning van zijn visie, vakmanschap en inzet. Het bestuur is Jobert zeer erkentelijk voor zijn inzet voor SBZ Pensioen. Zijn ‘no nonsense’ mentaliteit heeft ons ver gebracht.

Zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars is een BPFn met eind Q4 2020 een belegd vermogen van € 7.116 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 10.984 actieve bijdragers en 8.160 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2020 een rendement van 4%.

Eind Q4 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 101.7% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 114.8% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is BNP Paribas en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Achmea Pensioenservices.

Source: Zorgverzekeraars
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van instituionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer