a.s.r. en Aegon Nederland vormen leidende Nederlandse verzekeraar

27 oktober 2022

ASR Nederland N.V. (“a.s.r.”) heeft overeenstemming bereikt over een combinatie met Aegon Nederland, waarmee een leidende verzekeraar in Nederland ontstaat. De transactie omvat alle verzekeringsactiviteiten van Aegon Nederland, met inbegrip van de activiteiten op het gebied van hypotheken, de distributie- en dienstenbedrijven en de bankactiviteiten.

Een uitgelezen mogelijkheid tot consolidatie in de Nederlandse verzekeringsmarkt

 • Een consolidatie in de Nederlandse markt, die de positie van a.s.r. verstevigd en haar leidende posities in winstgevende en groeiende marktsegmenten verder versterkt.
 • De combinatie van a.s.r. en Aegon Nederland creëert duurzame waarde voor alle stakeholders, met goede mogelijkheden om de proposities voor klanten van beide verzekeraars verder te verbeteren.
 • De combinatie van activiteiten levert op jaarbasis een potentiële kostenbesparing van ongeveer € 185 miljoen op, die naar verwachting drie jaar na de afronding van de transactie wordt gerealiseerd.
 • De combinatie biedt de mogelijkheid om een gedeeltelijk intern model (“PIM”) voor Solvency II1 voor de a.s.r.-activiteiten in te voeren, waardoor verdere kapitaalsynergiën mogelijk worden.

Financiële discipline als basis voor duurzame waardecreatie

 • De transactie omvat alle verzekeringsactiviteiten (Leven, Pensioenen en Schade), hypotheken, de distributie- en dienstenbedrijven en de bankactiviteiten van Aegon Nederland.
 • De totale transactie omvat € 4,9 miljard en bestaat uit i) nieuw uit te geven aandelen a.s.r. aan Aegon N.V. (29,99% in a.s.r. na afronding van de transactie) en ii) een vergoeding in contanten van € 2,5 miljard. Dit wordt gefinancierd met eigen kapitaal en de mogelijke uitgifte van diverse financiële instrumenten, waaronder Solvency II-compliant schuldpapier en/of nieuw uit te geven aandelen binnen het bestaande mandaat, afhankelijk van marktcondities.
 • De organische kapitaalcreatie (OCC) van de combinatie zal in 2025 naar verwachting ongeveer € 1,3 miljard bedragen, waarvan ongeveer € 600 miljoen uit de Aegon Nederland-activiteiten inclusief de verwachte synergiën. Dit levert een OCC-groei per aandeel op.
 • Dividendverhoging van 12% tot € 2,70 per aandeel voor boekjaar 2022, en een ‘mid-to-high single digit’ dividendgroei per jaar tot 2025. Het aandeleninkoopprogramma is stopgezet.
 • De totale investering bedraagt ongeveer € 4,3 miljard, waarmee na samenvoeging een rendement gerealiseerd wordt dat boven onze minimumeis van 12% ligt.
 • a.s.r. zal na de transactie een duurzame en robuuste kapitaalstructuur behouden. De Solvency II-ratio zal naar verwachting meer dan 190% bedragen na financiering en synergiën, met voldoende ruimte voor eventuele additionele hybride financieringen.

Jos Baeten, CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur van a.s.r.: ‘Ik ben blij dat a.s.r. en Aegon Nederland, twee gerenommeerde Nederlandse bedrijven samengaan waardoor een sterke en duurzame, toonaangevende verzekeraar ontstaat. De combinatie met Aegon Nederland versterkt de positie van de combinatie op de Nederlandse markt door een aanzienlijke verbetering van onze strategische positie in Leven en Schade en in Distributie & Services.

Met de gezamenlijke kracht van beide bedrijven kunnen we kansen benutten in groeiende marktsegmenten als Pensioenen en Inkomen en kunnen klanten blijven rekenen op uitstekende producten en dienstverlening. Ik kijk ernaar uit om alle medewerkers en klanten van Aegon Nederland in de nabije toekomst te verwelkomen.

Als een van de toonaangevende verzekeraars op het gebied van duurzaamheid blijven wij ons inzetten voor langetermijn waardecreatie voor al onze stakeholders: klanten, medewerkers, aandeelhouders en de samenleving als geheel. We hebben veel ervaring met het samenvoegen van activiteiten en ik heb er het volste vertrouwen in dat we dit de komende periode wederom succesvol gaan doen.’

Lard Friese, CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur van Aegon N.V.: ‘Aegon Nederland en a.s.r. delen een rijk Nederlands verleden waarin wij beiden mooie, sterke bedrijven hebben opgebouwd. Het samengaan van onze bedrijven creëert een leider in de Nederlandse verzekeringsmarkt die enorme toegevoegde waarde zal bieden aan onze gezamenlijke klanten en medewerkers. Dat geeft mij het vertrouwen in een succesvolle gezamenlijke toekomst in Nederland waarbij wij als aandeelhouder betrokken zullen blijven, terwijl Aegon N.V. haar ambitie om leidende ondernemingen te creëren buiten Nederland kan versnellen.’

Samenvoeging

 • a.s.r. vertrouwt op een succesvolle uitvoering van de samenvoeging, op basis van eerdere ervaringen.
 • a.s.r. is het hoofdmerk. Het merk Aegon wordt in de Nederlandse markt nog drie jaar gebruikt voor pensioenen en hypotheken.
 • De vestiging van a.s.r. in Utrecht wordt het hoofdkantoor van de nieuwe combinatie.

Governance

 • De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van a.s.r. hebben unaniem steun voor de transactie uitgesproken.
 • De Raad van Bestuur van a.s.r. blijft ongewijzigd en gaat leidinggeven aan de combinatie. De termijn van de CEO wordt verlengd tot de AvA van 2026.
 • De Raad van Commissarissen van a.s.r. wordt na afronding van de transactie uitgebreid. Aegon draagt twee extra leden voor de Raad van Commissarissen van a.s.r. voor, te weten Lard Friese (CEO Aegon N.V.), als niet-onafhankelijke commissaris en Daniëlle Jansen Heijtmajer, als onafhankelijke commissaris. (Het niet-onafhankelijke lid heeft een goedkeurende stem in a.s.r.’s Raad van Commissarissen met betrekking tot bepaalde onderwerpen, in lijn met de omvang van Aegon’s aandelenbelang.)
Source: ASR
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer