a.s.r. introduceert artikel 9 aandelenfonds impact beleggen

26 september 2023

a.s.r. vermogensbeheer introduceert een nieuw aandelenfonds met sterk duurzaam karakter: het ‘ASR Wereldwijd Impact Aandelen Fonds’ (AWIAF). Het AWIAF is, in lijn met de onlangs flink aangescherpte Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), gekwalificeerd als een artikel 9 fonds.

Impact beleggen: open voor derden

Met dit fonds biedt a.s.r. voor het eerst ook institutionele klanten de mogelijkheid om te investeren in bedrijven die een positieve impact nastreven op mens, milieu en maatschappij. Dit fonds draagt daarnaast bij aan de ambitie van a.s.r. om per eind 2024 voor € 4,5 miljard aan impact beleggingen in portefeuille te hebben.

Artikel 9 beleggingsfonds

Het ASR Wereldwijd Impact Aandelen Fonds (AWIAF) is geschikt voor institutionele klanten die net als a.s.r. (ook) willen beleggen in bedrijven die aantoonbaar een meetbare en positieve impact hebben op mens, milieu en maatschappij. De portefeuille bestaat uit maximaal 30 beursgenoteerde bedrijven en classificeert als artikel een 9 fonds. Alle beleggingen zijn aan te merken als duurzame beleggingen en dragen elk bij aan één of meerdere Sustainable Development Goals (SDGs) , zoals vastgesteld door de Verenigde Naties.

Source: a.s.r. vermogensbeheer
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer