a.s.r. publiceert halfjaarcijfers over 2017

dekkingsgraden

30 augustus 2017

a.s.r. rapporteert in haar halfjaarcijfers over 2017 een stijging van 28,8% van het operationeel resultaat tot €365 miljoen.  Dit heeft de verzekeraar op haar website gepubliceerd. Het nettoresultaat is gestegen met 4,2% en komt daarmee uit op €397 miljoen. Alle bedrijfsonderdelen hebben aan deze stijging bijgedragen: het segment Schade ondervond een stijging van 71,0% tot €106 miljoen en het segment Leven komt met een stijging van 14,6% uit op €314 miljoen. De Solvency II ratio van de verzekeraar bedraagt 194%, een 5%-punt stijging ten opzichte van eind 2016.

Conform de afspraak met de Nederlandse staat om haar belang in de verzekeraar op termijn af te wikkelen, zijn door a.s.r. in de eerste helft van 2017 6 miljoen eigen aandelen gekocht voor €153 miljoen. De verzekeraar overweegt om dit jaar dit nogmaals te doen voor een bedrag tot maximaal €100 miljoen. Dit plan is volgens a.s.r. “afhankelijk van op dat moment geldende marktomstandigheden en een onverminderd sterke solvabiliteit”.

Ten slotte rapporteert a.s.r. dat haar APF, het nederlandse pensioenfonds, met de overdracht van de plichten van Arcadis Pensioenfonds €1,1 miljard aan vermogen heeft verkregen.

Bron: halfjaarcijfers 2016

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer