a.s.r : Solide resultaten 2022, voorbereiding combinatie Aegon Nederland op koers

23 februari 2023

a.s.r publiceert op zijn website:

Bestuursvoorzitter Jos Baeten: ‘2022 was in vele opzichten een bewogen jaar. Geopolitieke spanningen, dalende beurzen, de stijgende rente en inflatie drukten wereldwijd hun stempel op 2022. De hoge inflatie heeft impact op de hele samenleving en ook op onze kosten en voorzieningen. Ondanks de impact hiervan op ons resultaat, rapporteert a.s.r. een goed jaar. We blijven onze strategie, gericht voor duurzame waardecreatie op de lange termijn, waarmaken. Onze financiële en commerciële resultaten zijn sterk en onze kapitaalpositie is robuust. Dit toont de aanhoudende stabiliteit en kracht van a.s.r.’

‘Naast een bewogen jaar was 2022 ook een bijzonder jaar voor a.s.r. in haar 302-jarig bestaan. Met de voorgenomen samenvoeging met Aegon Nederland, wordt een belangrijke gebeurtenis aan de rijke geschiedenis van a.s.r. toegevoegd. Vanaf closing, op zijn vroegst 1 juli 2023, gaan we de samenvoeging gedisciplineerd en binnen de gestelde deadlines uitvoeren. Dat kunnen we alleen realiseren door de aanhoudende inzet van alle betrokken medewerkers en door het vertrouwen dat onze klanten, intermediairs en aandeelhouders in a.s.r. hebben. Daar ben ik zeer dankbaar voor.’

• Operationeel resultaat bedraagt € 1.039 miljoen (2021: € 1.009 miljoen); een stijging van 3,0% door een verbetering van de resultaten van Schade en Leven.
• Operationeel rendement op eigen vermogen bedraagt 13,5% exclusief de € 0,6 miljard aandelenuitgifte (12,8% inclusief de uitgifte), in lijn met de doelstelling van 12-14%.
• Solvency II ratio (SF) bedraagt 222% (31 december 2021: 196%) na aftrek van het voorgestelde dividend over 2022. De ratio is exclusief de € 1 miljard uitgifte van Tier 2 hybride kapitaal en inclusief de opbrengsten van de aandelenemissie (16%-punt). Beide kapitaaluitgiften zijn gedaan ten behoeve van de financiering van de Aegon Nederland transactie.
• Organische kapitaalcreatie stijgt met € 59 miljoen naar € 653 miljoen (2021: € 594 miljoen). De sterke onderliggende kapitaalgeneratie door de business en de lagere afschrijving van de UFR als gevolg van de gestegen rente worden deels tenietgedaan door lagere vrijval van kapitaal door hogere nieuwe productie.
• Voorgesteld dividend over 2022 bedraagt € 2,70 per aandeel. Dit is een stijging van 12% ten opzichte van € 2,42 per aandeel over 2021. Het slotdividend bedraagt €1,72 per aandeel.

Source: ASR
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer