A.s.r. : sterke resultaten 2017 overtreffen doelstellingen

alternatieve beleggingen

21 februari 2018

A.s.r. publiceert op haar website:

“Het nettoresultaat van a.s.r. over heel 2017 neemt met 37,5% toe en komt uit op € 906 miljoen. Alle business-segmenten hebben aan dit resultaat bijgedragen. Operationeel resultaat stijgt met 17,2% tot € 729 miljoen (2016: € 622 miljoen).
Bestuursvoorzitter Jos Baeten: ‘2017 was voor a.s.r. een goed jaar. Wij zijn blij met de succesvolle afronding van de privatisering en de mooie resultaten, zoals de stijging van het operationeel resultaat, een robuuste solvabiliteit en een voorgesteld dividend van € 229,7 miljoen. Discipline in de uitvoering van onze strategie heeft ertoe geleid dat we al onze financiële doelstellingen voor de middellange termijn in 2017 hebben overtroffen’.”

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Nederland - Zoek Alerts
Ontvang onze alerts nieuwsbrief
Market preferences
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer