a.s.r. verkoopt Knab aan BAWAG Group AG

1 februari 2024

ASR Nederland N.V. (a.s.r.) heeft overeenstemming bereikt over de verkoop van Knab aan BAWAG Group AG voor een bedrag van € 510 miljoen (de Transactie).

Knab is onderdeel van a.s.r. sinds de transactie met Aegon, zoals aangekondigd in oktober 2022 en afgerond op 4 juli 2023. Na een uitvoerige strategische evaluatie van Knabs activiteiten, in combinatie met een beoordeling van het voorstel van BAWAG, is a.s.r. van mening dat de toekomst van Knab en de dienstverlening aan haar klanten beter gediend zijn door onderdeel te zijn van BAWAG. Hoewel de bankactiviteiten van Knab onderdeel zijn van a.s.r., worden deze redelijk onafhankelijk van de verzekeringsactiviteiten van de a.s.r. groep beheerd. Daarom is de verwachting dat de ontvlechting soepel zal verlopen.

Aanvullend op de overeenkomst met BAWAG over de verkoop van Knab is een overeenkomst gesloten om op enig moment na closing van de Transactie het beheer van hypotheken op de balans van Knab uit te kunnen voeren, voor een aanvullende vergoeding van € 80 miljoen aan a.s.r.

Jos Baeten, CEO van a.s.r.: ‘De aankondiging vandaag is een belangrijke stap voor Knab en van grote waarde voor alle betrokken stakeholders. Ik bedank de collega’s van Knab voor hun bijdrage aan het succes van het bedrijf door de jaren heen. BAWAG is een sterke Europese bankengroep, met een robuuste kapitaalpositie en uitgebreide bancaire expertise. Samen met BAWAG kan Knab haar positie in de Nederlandse markt verder versterken en biedt deze transactie kansen voor haar medewerkers. a.s.r. zal zich blijven richten op een succesvolle integratie van de activiteiten van het voormalige Aegon Nederland. Daarbij is het nog steeds onze ambitie om een leidende verzekeraar in de Nederlandse verzekeringsindustrie en de beste financiële dienstverlener van Nederland te worden.’

De transactie heeft een positief effect op de Solvency II-ratio van a.s.r. van ongeveer 13%-punt. Knab heeft ongeveer € 64 miljoen bijgedragen aan de OCC van a.s.r. in 2023. a.s.r. organiseert eind juni 2024 een Capital Markets Day waarin onder meer een update gegeven wordt over het kapitaalbeheer. De opbrengst van de Transactie maakt deel uit van het kapitaalbeheerplan.

De afronding van de Transactie wordt verwacht in de tweede helft van 2024. Tot de afronding van de Transactie verandert er niets voor klanten en medewerkers van Knab. De Transactie is afhankelijk van goedkeuring door de relevante toezichthouders en advies van de Centrale Ondernemingsraad van a.s.r.

Source: ASR
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer