a.s.r. vermogensbeheer | Duurzaam investeren door landen uit te sluiten

13 mei 2022

a.s.r. vermogensbeheer publiceert op haar website:

Ons beleggingsbeleid is gericht op duurzaam en verantwoord investeren. Dat geldt niet alleen voor bedrijven, ook landen moeten voldoen aan onze criteria. Om dat te bereiken voeren we een strikt uitsluitingsbeleid dat jaarlijks wordt herzien. Een duurzaam beleggingsbeleid dus om zo vanuit onze mogelijkheden en namens onze klanten, bij te dragen aan een betere wereld.

Drie criteria

Het uitsluitingsbeleid voor landen is gebaseerd op het a.s.r. SRI-beleid (Socially Responsible Investment beleid). Dit bestaat uit de volgende drie criteria:

  1. Politieke vrijheid en burgerrechten
  2. Corruptie
  3. Milieuprestaties

Voldoet een land niet aan één van deze criteria, dan wordt het land helemaal uitgesloten. Ongeacht de prestaties op andere vlakken. De scores worden bepaald door NGO’s en zijn altijd gebaseerd op het jaar ervoor. De methodieken die zij hanteren, zijn via een audit beoordeeld voordat ze werden opgenomen in ons SRI-beleid. Een overzicht van de landen die worden uitgesloten, staat op de lijst ‘Excluded countries’ .

Politieke vrijheid en burgerrechten

De mate waarin een land omgaat met de politieke vrijheden en burgerrechten, is een van de SRI-criteria. De organisatie Freedom House beoordeelt de situatie en classificeert het land in ‘Vrij land’, ‘Gedeeltelijk vrij land’ of ‘Geen vrij land’. Krijgt een land de classificatie ‘niet-vrij’, dan wordt die door a.s.r. uitgesloten. Dit geldt nu voor 46 landen in de hele wereld..

Corruptie

Ook de mate van corruptie bepaalt of wij wel of niet investeren in een land. Hiervoor baseren we ons op de Corruption Perception Index van Transparency International. Deze organisatie beoordeelt landen met een score van 100 (corruptie is in zeer beperkte mate aanwezig) tot 0 (corruptie is in zeer hoge mate aanwezig). Voor ons uitsluitingenbeleid hanteren wij een grenswaarde van minimaal 30. Door deze Corruptie-index hebben wij nu 64 landen uitgesloten.

Milieuprestaties

Het derde SRI-criterium is milieuprestaties. Presteert een land onvoldoende op de Sustainable Development Goals, de SDG’s, dan wordt dit land uitgesloten. Van de 17 SDG’s hanteren wij het gemiddelde van 4 daarvan: SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 13 Climate Action, SDG 14 Life below water en SDG 15 Life on Land. Scoort een land hierop gemiddeld lager dan 50, dan wordt het uitgesloten.

Mexico: licht gestegen op de Corruptie-index

Een voorbeeld van een land dat uitgesloten was vanwege corruptie, is Mexico. In 2019 had het nog een score van 29. Inmiddels is die gestegen naar 31. De verkiezingsuitslag van 2020 is hier de oorzaak van. In dat jaar werd de huidige president López Obrador gekozen. Een van zijn verkiezingsbeloftes was om corruptie hard aan te pakken en hij heeft aangegeven dat hij mogelijk een onderzoek naar drie voormalige presidenten volgend jaar aan een referendum wil onderwerpen. Dit zou een begin kunnen zijn van veranderingen in een land waar altijd sprake was van een ‘straffeloosheidspact’. Concreet is er nog niet veel veranderd, maar de signalen dat corruptie wordt aangepakt, zijn er wel. Dit verklaart de lichte stijging op de Corruptie-index.

Rusland: nog steeds uitgesloten

Ook beleggen wij niet zelf in Rusland vanwege democratische onvrijheden. Zo is Navalny een duidelijk voorbeeld van gebrek aan vrijheden. Als populaire oppositieleider is hij vergiftigd, opgepakt en is zijn gevangenisstraf recent weer verlengd in een proces dat wereldwijd als een schijnproces wordt betiteld. Ook is zijn politieke partij als terroristische organisatie bestempeld. Het is dan ook niet meer dan logisch dat een land waarin dit gebeurt, als ‘niet-vrij’ wordt geclassificeerd. Daarbij komen nu natuurlijk de recente ontwikkelingen in de Oekraïne, waardoor het aannemelijk is dat Rusland ook op de Corruptie-index heel slecht zal scoren.

Kortetermijnpolitiek VS langetermijnfocus

Nog meer dan bij bedrijven is het bij landen heel complex om impact te creëren. Met bedrijven gaan we bijvoorbeeld de dialoog aan en kunnen we door niet meer te investeren meer invloed uitoefenen. Bij landen hebben we te maken met politieke leiders of partijen die zich vaak meer richten op de korte termijn, terwijl voor het realiseren van veranderingen op het gebied van vrijheid, duurzaamheid of corruptie een langetermijnfocus vereist is.

Duurzaam beleggen, een belangrijke stap

Toch blijven we ons sterk maken om via ons beleggingsbeleid ook op landen invloed uit te oefenen. Door hier heel transparant over te zijn, inspireren we andere instellingen en bedrijven om ook een keus te maken. Samen zijn we effectiever. Zoals toen we als beleggerscollectief de Braziliaanse regering aanschreven om de ontbossing en sojaproductie aan de kaak te stellen. Veranderingen in gang zetten gaat tergend langzaam, stap-voor-stap. Maar met ons duurzame beleggingsbeleid zetten we wel een belangrijke stap.

Source: a.s.r. vermogensbeheer
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer