Visitatiecommissie beveelt OPF Gasunie aan te oriënteren om vermogensbeheer aan fiduciair uit te besteden

Gasunie

23 juni 2017

De visitatiecommissie van Stichting Pensioenfonds Gasunie (SPG) beveelt het pensioenfonds aan om zich te oriënteren op alternatieven voor de toekomst, zo blijkt uit het jaarverslag 2016. De commissie is van mening dat er in pensioenfondsland een grote dynamiek gaande is die onderhevig is aan verscherpte toezichtseisen, hogere complexiteit en drang naar lagere uitvoeringskosten. Daarom noemt zij een drietal alternatieven: Het opgaan in een ander fonds, deelname aan een APF of uitbesteding van het gehele vermogensbeheer en risicomanagement aan een fiduciair.

Het pensioenfonds met een belegd vermogen van bijna €1,5 miljard is op dit moment nog zelf verantwoordelijk voor het fiduciair management. Het fonds heeft dan ook een grote beleggingscommissie bestaande uit zeven man. Wel heeft zij al delen van het vermogensbeheer uitbesteed. Zo maakte Cardano in oktober 2016 al bekend dat zij het beheer van de matchingportefeuille is gegund: “Stichting Pensioenfonds Gasunie heeft het beheer van haar matchingportefeuille ondergebracht bij Cardano. Het betreft circa 300 miljoen Euro aan staatsobligaties aangevuld met rentederivaten, waarmee het fonds het renterisico van haar verplichtingen afdekt.”

Daarnaast heeft het fonds het beheer van verschillende onderdelen als volgt uitbesteed:

  • Aandelenportefeuille: BlackRock
  • Inflation linked bonds en krediet obligatie portefeuille: Lombard Odier
  • PVF Particulier Hypothekenfonds: Syntrus Achmea
  • Beursgenoteerde vastgoedportefeuille: Deutsche Asset Management
  • Niet-beursgenoteerde vastgoedportefeuille: Altera
  • Niet-beursgenoteerde vastgoedportefeuille: CBRE
  • Grondstoffenportefeuille: FuncLogic SAS
  • Afdekking valutarisico en collateral management: Kas Bank
  • Liquiditeitenbeheer: pensioenbureau
  • Beheersen aandelenrisico middels derivaten: pensioenbureau

Klik hier voor de factsheet van het fonds.

Gasunie is een OPF met eind Q1 2017 een belegd vermogen van € 1495M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 1778 actieve bijdragers en 1678 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €381 per deelnemer en de totale beleggingskosten 28bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2017 een rendement van 2%. Eind Q1 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 101% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 124% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non-external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP.

Bron: Gasunie jaarverslag 2016, Exelerating

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer