Aandacht voor innovatie bij PFZW: blockchain, artificiële intelligentie en dataplatformen

26 april 2018

Pensioenfonds Zorg en Welzijn publiceert in haar jaarverslag 2017:

“Vergroten van de wendbaarheid bestaat dit jaar uit de implementatie van nieuwe klantinteractiesoftware, het vervangen van het basisadministratiesysteem en aandacht voor innovatie.

Nieuwe softwarepakketten worden geselecteerd om de online en offline klantbediening voor deelnemers en werkgevers te verbeteren. De implementatie wordt gefaseerd uitgevoerd in een periode van ongeveer drie jaar.

Binnen innovatie staan drie technologiedomeinen in 2018 centraal: blockchain, artificiële intelligentie en dataplatformen. Het experimenteren met deze nieuwe technologieën zorgt voor ervaring en begrip op welke wijze de dienstverlening kan worden aangepast. Met blockchain wordt geëxperimenteerd en onderzocht of de kosten van de pensioenadministratie op termijn kunnen worden verlaagd. Artificiële intelligentie kent diverse experimenten voor pensioenbeheer en beleggen. Zo is er een experiment dat zich richt op het herkennen van emoties, zodat het klantcontactcentrum beter kan inspelen op klantbehoefte. Experimenten met de dataplatformen moeten zorgen voor nieuwe diensten en contactmomenten met deelnemers en werkgevers.”

Fondsprofiel Zorg en Welzijn:

Zorg en Welzijn is een BPFv met eind Q4 2017 een belegd vermogen van € 197346 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 1155800 actieve bijdragers en 412900 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €67 per deelnemer en de totale beleggingskosten 56bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2017 een rendement van 4%.Eind Q4 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 99% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 125% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is PGGM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door PGGM.

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer