ABP: Afbouw fossiel nog steeds op koers

12 december 2022

Pensioenfonds ABP publiceert op haar website:

In reactie op het artikel in Het Financieel Dagblad van vandaag benadrukt ABP dat het nog steeds op koers ligt met de afbouw van fossiel.

Dominique Dijkhuis, uitvoerend bestuurder beleggingsbeleid: “Eind oktober 2021 hebben wij onze koers fors gewijzigd met het besluit om onze beleggingen in de producenten van olie, gas en steenkolen te verkopen. Onze eindbestemming is nog steeds dezelfde. Maar de route die wij moeten afleggen, is geen rechte weg. We benadrukken vandaag nogmaals dat ABP goed op koers ligt om het grootste deel van deze beleggingen zoals aangekondigd aan het einde van het eerste kwartaal van 2023 te hebben verkocht.”

De reden waarom wij niet recht op ons doel kunnen afgaan, is dat ABP samen met andere fondsen in zogeheten beleggingspools zit. Dit komt doordat onze uitvoerder APG voor meerdere pensioenfondsen gezamenlijk belegt. Totdat onze beleggingen helemaal zijn losgemaakt, kunnen er nog nieuwe namen op de lijst verschijnen omdat APG ze aankoopt voor andere fondsen.

Meer informatie hierover vindt u in het nieuwsbericht dat wij op 17 oktober 2022 publiceerden.

ABP

ABP is een BPFv met eind Q3 2022 een belegd vermogen van € 459.632 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2021 1.203.358 actieve bijdragers en 974.772 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2022 een rendement van -5%.

Eind Q3 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 116.4% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 129.0% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is APG en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door APG.

Source: ABP
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer