ABP belegt in de Nederlandse energietransitie

1 december 2023

ABP publiceert op zijn website:

ABP wil de overgang naar duurzame energie in Nederland helpen versnellen. Dat doen we onder andere door te investeren in bedrijven die actief zijn in de verschillende schakels in de keten: het opwekken, opslaan, verspreiden en gebruik van energie. Voor deze beleggingen hebben we een speciaal fonds, het ABP Nederlands Energietransitiefonds (ANET), dat in 2019 is opgericht.

Het opwekken van hernieuwbare energie (bijvoorbeeld uit zon en wind) is een belangrijke stap in de energietransitie. Via ANET investeren we bijvoorbeeld in Triple Solar. Dit Nederlandse bedrijf heeft een hybride zonnepaneel ontwikkeld dat niet alleen elektriciteit opwekt, maar ook warmte. De voorkant van het paneel bestaat uit zonnecellen (PV) die zonlicht omzetten in elektriciteit. De achterkant is een thermische wisselaar (T) die energie onttrekt uit de buitenlucht, zonlicht en daglicht. De PVT-warmtepomp zet deze energie vervolgens om in bruikbare warmte voor verwarming en warm tapwater. In de zomer kunnen huishoudens met het systeem hun woning koelen.

Veruit de meeste Nederlandse woningen worden verwarmd door aardgas met gebruik van een cv-ketel. Bij de verbranding van deze fossiele brandstof komt CO2 vrij. Nederland wil in 2050 geen aardgas meer gebruiken voor het verwarmen van woningen en andere gebouwen. Het PVT-systeem van Triple Solar is een alternatief voor verwarmen met aardgas. Onze belegging in Triple Solar draagt bij aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving en het verminderen van de CO2-uitstoot door verbranding van aardgas.

ABP

ABP is een BPFv met eind Q2 2023 een belegd vermogen van € 473.813 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2022 1.232.782 actieve bijdragers en 997.317 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2023 een rendement van 1%.

Eind Q2 2023 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 116.0% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 128.7% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is APG en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door APG.

Source: ABP
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer