ABP benoemt twee leden tot het Algemeen Bestuur

19 mei 2023

ABP heeft twee leden benoemd tot het Algemeen Bestuur (AB). Rob Becker (57) en Alfred Kool (67) zijn als niet-uitvoerend bestuurders voorgedragen vanuit de gepensioneerdengeleding van het Verantwoordingorgaan (VO) van ABP. Zij vervangen Conchita Mulder-Volkers en Xander den Uyl van wie  de reguliere termijnen binnen het Algemeen Bestuur zijn verstreken.

Het Algemeen Bestuur van ABP bestaat uit drie uitvoerende bestuurders, twaalf niet-uitvoerende  bestuurders en een onafhankelijk voorzitter. Het algemeen bestuur bepaalt het beleid en de strategie. De  uitvoerend bestuurders hebben de dagelijkse leiding over ABP. Het uitvoerend bestuur bestaat uit Harmen van Wijnen (voorzitter), Dominique Dijkhuis en Yolanda Verdonk.

Harmen van Wijnen, voorzitter van het Uitvoerend Bestuur van ABP: “Het is fijn dat met de benoeming van Rob Becker en Alfred Kool passende opvolging is gevonden voor het (aanstaande) vertrek van Conchita Mulder-Volkers en Xander den Uyl. Rob Becker heeft een breed financieel economisch profiel en heeft langjarige ervaring in meerdere toezichtsfuncties in de publieke en private sector. Alfred Kool heeft brede kennis over de pensioensector, waar hij in diverse rollen meerjarige ervaring heeft opgebouwd. Met zijn benoeming versterken we onder meer de aanwezige kennis over communicatie in het bestuur, zeer relevant in aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel. Ik zie uit naar een prettige samenwerking met beide heren. Graag bedank ik Conchita Mulder-Volkers en Xander den Uyl voor hun jarenlange bijdrage aan ABP. Na lang te hebben gewerkt in een paritair besturingsmodel is onze samenwerking sinds het omgekeerd gemengd besturingsmodel alleen maar hechter geworden. Ik ga de inbreng en aanwezigheid van Conchita en Xander in het bestuur zeer zeker missen.”

Het algemeen bestuur van ABP kent vanaf 12 mei 2023 de volgende samenstelling:

  • Uitvoerende bestuurders: Harmen van Wijnen (voorzitter), Dominique Dijkhuis en Yolanda Verdonk.
  • Niet-uitvoerend bestuurders op voordracht van werknemersorganisaties: Aldert Boonen, Patrick Fey, Anne Gram en André van Vliet
  • Niet-uitvoerend bestuurders op voordracht van werkgevers : Krista Nauta, Paul Rosenmöller, Vandena van der Meer-Gangapersadsing, Alfred Slager en een vacature.
  • Niet-uitvoerend bestuurders op voordracht van gepensioneerden: Marjolein ten Kroode, Rob Becker en Alfred Kool.
  • Onafhankelijk voorzitter: Loek Sibbing
ABP

ABP is een BPFv met eind Q4 2022 een belegd vermogen van € 457.952 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2022 1.232.782 actieve bijdragers en 997.317 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2022 een rendement van -1%.

Eind Q4 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 118.6% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 129.2% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is APG en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door APG.

Source: ABP
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer