ABP draagt met belegging in Triple Solar bij aan gasloos wonen

18 januari 2023

ABP investeert in het Nederlandse bedrijf Triple Solar, de uitvinder van het PVT-warmtepomppaneel en de PVT-warmtepomp. Hiermee kunnen huishoudens hun woningen gasloos verwarmen.

De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor bijna 40 procent van de totale CO2-uitstoot wereldwijd. Deze CO2-uitstoot wordt onder meer veroorzaakt door het warm stoken van woningen met fossiele brandstoffen. In Nederland gebeurt dat met name via de CV-ketel met aardgas. Met zijn PVT-systeem helpt Triple Solar de CO2-uitstoot bij het verwarmen van woningen te verminderen. De producten van Triple Solar worden in Nederland geproduceerd en de benodigde materialen en grondstoffen komen uit Europa.

Elektriciteit en warmte uit één paneel

Het warmtepomppaneel van Triple Solar is een hybride zonnepaneel dat niet alleen elektriciteit opwekt, maar ook warmte. De voorkant van het paneel bestaat uit zonnecellen (PV) die zonlicht omzetten in elektriciteit. De achterkant is een thermische wisselaar (T) die energie onttrekt uit de buitenlucht, zonlicht en daglicht. De PVT-warmtepomp zet deze energie vervolgens om in bruikbare warmte voor verwarming en warm tapwater. In de zomer kunnen huishoudens met het systeem hun woning koelen. Elektriciteit en warmte opwekken met één paneel, dat is de kracht van het PVT-systeem van Triple Solar.

Gemeten over de totale levensduur vallen de kosten van een PVT-systeem doorgaans lager uit dan die van een ‘gewone’ lucht/water-warmtepomp. Omdat de warmtepomp warmte onttrekt via de panelen op het dak, is er namelijk geen buitenunit nodig zoals bij een lucht/water-warmtepomp. Het Triple Solar-systeem heeft daardoor minder onderhoud nodig en veroorzaakt bovendien geen geluidsoverlast. Daarnaast heeft het systeem een lange levensduur en zijn huishoudens door de gasbesparing minder afhankelijk van grillige energieprijzen.

Bijdragen aan de energietransitie

Dominique Dijkhuis, uitvoerend bestuurder van pensioenfonds ABP: “Met deze belegging kan ABP bijdragen aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving in Nederland en zorgen voor een goed rendement voor onze deelnemers. De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor bijna 40 procent van de totale CO2-uitstoot wereldwijd. Dus vermindering van het verbruik van fossiele brandstoffen ook hier is cruciaal voor de energietransitie. En met onze investering kan dit mooie Nederlandse bedrijf Triple Solar groeien en kunnen we gezamenlijk onze impact op de energietransitie vergroten.”

Nederland wil in 2050 niet meer afhankelijk zijn van aardgas voor de verwarming van woningen en andere gebouwen. Een warmtepomp zoals het PVT-systeem van Triple Solar kan worden gebruikt als alternatief voor verwarmen met aardgas. Voor woningen die niet geschikt zijn om volledig gasloos te verwarmen – bijvoorbeeld omdat ze matig geïsoleerd zijn – heeft Triple Solar een hybride PVT-warmtepomp ontwikkeld. Deze warmtepomp werkt samen met de bestaande gasketel. Dit kan een besparing van 60 tot 80 procent in het gasverbruik opleveren.

Vanaf 2026 worden hybride warmtepompen de standaard voor het verwarmen van woningen. Dit betekent dat huiseigenaren vanaf dat jaar bij vervanging van de cv-ketel moeten overstappen naar een duurzamer alternatief. In veel gevallen is dit een hybride warmtepomp, bijvoorbeeld het hybride PVT-systeem van Triple Solar.

Er zijn inmiddels meer dan 5.000 woningen in binnen- en buitenland aangesloten op een Triple Solar-systeem. Triple Solar gebruikt de kapitaalinjectie van ABP om verder te groeien, zodat nog meer woningen van het gas af kunnen.

Belegging van ABP via ANET

De belegging wordt gedaan door onze vermogensbeheerder APG via het ABP Nederlands Energietransitiefonds (ANET). ANET is opgericht voor beleggingen in relatief kleine projecten en bedrijven die zich richten op (technologische) oplossingen voor de energietransitie. Aansluitend op het Klimaatakkoord heeft de financiële sector, waaronder ABP, in 2019 toegezegd actief bij te dragen aan de financiering van de Nederlandse energietransitie. Met ANET geeft ABP invulling aan deze toezegging. ANET kan in alle ontwikkelingsfasen van een bedrijf bijdragen aan de financiering: van startkapitaal tot beursgang. Zo heeft ABP via ANET ook geïnvesteerd in zonne-energiebedrijf Enie.nl, in slimme warmtenetten en in vijftig innovatieve start-ups.

ABP

ABP is een BPFv met eind Q3 2022 een belegd vermogen van € 459.632 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2021 1.203.358 actieve bijdragers en 974.772 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2022 een rendement van -5%.

Eind Q3 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 116.4% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 129.0% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is APG en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door APG.

Source: ABP
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer