ABP en KPN versterken Nederlands mobiele netwerk

5 juni 2024

Belegging levert aantrekkelijk rendement op

Met een verdere samenwerking versterken ABP en KPN het mobiele netwerk. Zodat Nederlanders overal kunnen blijven bellen, internetten, gamen en streamen.

Om overal te kunnen bellen, internetten, gamen en streamen zijn er verspreid over heel Nederland antenne-opstelpunten. Bijvoorbeeld zendmasten en daken die ruimte bieden voor mobiele radio- en antenne-apparatuur. Dankzij onze mobiele infrastructuur behoort het Nederlandse mobiele internet tot de top van de wereld.

Omdat de ruimte schaars is, wordt het voor providers steeds lastiger om nieuwe opstelpunten te realiseren. Ook vervanging van bestaande locaties bij aflopende huurcontracten kan complex zijn. Door de 3800 opstelpunten onder te brengen in een nieuwe onderneming zorgen ABP en KPN ervoor dat Nederlanders overal gebruik kunnen blijven maken van het netwerk. Ook in de toekomst.

Aantrekkelijk rendement

Harmen van Wijnen, bestuursvoorzitter ABP: “Wij beleggen graag in Nederland om de economische groei en werkgelegenheid te stimuleren en belangrijke infrastructuurprojecten tot stand te brengen. Via deze samenwerking met KPN versterken we de Nederlandse mobiele netwerken. Tegelijkertijd levert deze belegging een aantrekkelijk rendement op en daarmee is deze samenwerking op meerdere terreinen van betekenis voor onze pensioendeelnemers. Zo bouwen we niet alleen aan een goed pensioen maar ook aan goede mobiele en digitale bereikbaarheid in ons land.”

Nieuwe onderneming

De zendmasten en daklocaties waren voorheen eigendom van KPN, NOVEC en Open Tower Company (eigendom van TenneT en ABP). Na goedkeuring door de toezichthouder worden ze ondergebracht in een nieuwe onderneming. Andere providers dan KPN kunnen ook gebruik blijven maken van deze infrastructuur.

KPN en ABP bouwen al langer aan de digitale infrastructuur van Nederland door samen te werken bij de uitrol van glasvezel.

ABP

ABP is een BPFv met eind Q4 2023 een belegd vermogen van € 500.385 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2023 1.269.305 actieve bijdragers en 1.023.210 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2023 een rendement van 9%.

Eind Q4 2023 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 113.9% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 126.3% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is APG en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door APG.

Source: ABP
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer