ABP en PFZW behalen allebei een hoger rendement dan hun benchmark in 2016

8 mei 2017

Rendement

Zowel ABP als Zorg en Welzijn (PFZW) hebben hun jaarverslag over 2016 gepubliceerd. Uit de jaarverslagen blijkt dat beide fondsen een hoger rendement behaald hebben dan hun benchmarks; ABP behaalde een nettorendement van 9,5%, wat neerkomt op een netto beleggingsresultaat van €33 miljard, en PFZW behaalde zelfs een nettorendement van 12,0%, wat neerkomt op een netto beleggingsresultaat van €19,7 miljard. Hiermee versloegen ze allebei hun benchmarks van 8,8% en 11,7%, respectievelijk.

Volgens ABP komt het positieve rendement voornamelijk voort uit haar beleggingen in aandelen: “Het rendement op de beleggingen is vooral gedreven door positieve rendementen van aandelen van 12,1% (2015: 7,5%) en alternatieve beleggingen van 12,5% (2015: 11,2%). Het positieve rendement van alternatieve beleggingen is gedreven door private equity, grondstoffen, infrastructuur, hedgefondsen en vastgoed. Vastrentende waarden hebben een rendement van 5,5% behaald (2015: 3,2%). Over 2016 zijn er geen beleggingscategorieën met een negatief rendement.”

Ook PFZW profiteerde mee van de sterke aandelenrendementen: “2016 was een goed beleggingsjaar. Zo boekten aandelenmarkten gemiddeld een winst van circa 13%, waarbij de beste rendementen in opkomende markten en de Verenigde Staten werden behaald. PFZW profiteerde mee: het rendement – na aftrek van kosten voor vermogensbeheer – kwam in 2016 uit op 12%. Daarmee komt het gemiddelde rendement sinds de oprichting van het pensioenfonds in 1971 uit op 8,2%. Een langjarige solide performance waar we trots op mogen zijn.”

Bronnen: Jaarverslagen PFZW & ABP

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer