ABP en PFZW behalen allebei een hoger rendement dan hun benchmark in 2016

Rendement

8 mei 2017

Zowel ABP als Zorg en Welzijn (PFZW) hebben hun jaarverslag over 2016 gepubliceerd. Uit de jaarverslagen blijkt dat beide fondsen een hoger rendement behaald hebben dan hun benchmarks; ABP behaalde een nettorendement van 9,5%, wat neerkomt op een netto beleggingsresultaat van €33 miljard, en PFZW behaalde zelfs een nettorendement van 12,0%, wat neerkomt op een netto beleggingsresultaat van €19,7 miljard. Hiermee versloegen ze allebei hun benchmarks van 8,8% en 11,7%, respectievelijk.

Volgens ABP komt het positieve rendement voornamelijk voort uit haar beleggingen in aandelen: “Het rendement op de beleggingen is vooral gedreven door positieve rendementen van aandelen van 12,1% (2015: 7,5%) en alternatieve beleggingen van 12,5% (2015: 11,2%). Het positieve rendement van alternatieve beleggingen is gedreven door private equity, grondstoffen, infrastructuur, hedgefondsen en vastgoed. Vastrentende waarden hebben een rendement van 5,5% behaald (2015: 3,2%). Over 2016 zijn er geen beleggingscategorieën met een negatief rendement.”

Ook PFZW profiteerde mee van de sterke aandelenrendementen: “2016 was een goed beleggingsjaar. Zo boekten aandelenmarkten gemiddeld een winst van circa 13%, waarbij de beste rendementen in opkomende markten en de Verenigde Staten werden behaald. PFZW profiteerde mee: het rendement – na aftrek van kosten voor vermogensbeheer – kwam in 2016 uit op 12%. Daarmee komt het gemiddelde rendement sinds de oprichting van het pensioenfonds in 1971 uit op 8,2%. Een langjarige solide performance waar we trots op mogen zijn.”

Bronnen: Jaarverslagen PFZW & ABP

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer