ABP en SSE Renewables gaan voor IJmuiden Ver samenwerken in Noordzeker

16 januari 2023

Het Schotse SSE Renewables en pensioenfonds ABP trekken binnen de coalitie Noordzeker samen op voor de aanbesteding van IJmuiden Ver. SSE Renewables en ABP zijn enthousiast over de samenwerking die de grootschalige opwekking van wind op zee voor Nederlandse huishoudens mogelijk maakt. De tender, die bepaalt wie de aanleg van dit windpark op zee voor de kust bij IJmuiden voor zijn rekening mag nemen, wordt naar verwachting eind 2023 geopend door de Nederlandse overheid.

SSE Renewables is de eerste partner met wie ABP voor IJmuiden Ver gaat samenwerken binnen de coalitie Noordzeker. Onlangs maakte het pensioenfonds bekend Noordzeker op te richten om bij te dragen aan plannen van de Nederlandse regering om rond 2030 ongeveer 21 gigawatt aan energie – ongeveer 75% van het huidige elektriciteitsverbruik – via wind op zee te realiseren. In Noordzeker zoekt het grootste pensioenfonds van Nederland daarom samenwerking met de energiesector, kennisinstituten, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de overheid.

SSE Renewables is ontwikkelaar en exploitant van hernieuwbare energie in het Verenigd Koninkrijk en Ierland en breidt zijn activiteiten momenteel verder uit in Europa, Noord-Amerika en Azië-Pacific. SSE Renewables is eigenaar van de grootste portefeuille van hernieuwbare energiecapaciteit in het Verenigd Koninkrijk en Ierland; bestaande uit 2 GW onshore wind, 0,5 GW offshore wind en 1,5 GW waterkracht. SSE Renewables wil zijn aandeel hernieuwbare energie verdubbelen tot 8 GW in 2026 en tot meer dan 13 GW in 2031. Ook is het concern van plan om de output van hernieuwbare energie te vervijfvoudigen tot meer dan 50 TWh per jaar; genoeg om ongeveer 20 miljoen huishoudens per jaar van stroom te voorzien.

Dominique Dijkhuis, bestuurder beleggingen ABP: “SSE Renewables is een toonaangevende partij in de hernieuwbare energie en specifiek windenergie op zee. Het bedrijf is in het bijzonder gespecialiseerd op het terrein van ecologie en bekijkt voor ieder project ook specifiek naar de lokale context. Bovendien heeft het de ambitie om hierin de komende tijd aan de weg te timmeren. En wij ook. We kijken daarom zeer uit naar deze samenwerking.”

Stephen Wheeler, managing director, SSE Renewables: “We kijken uit naar de samenwerking met ABP, de Nederlandse autoriteiten, de industrie, NGO’s en andere betrokken partijen – om de energievoorziening van Nederland veilig te stellen in deze turbulente tijden, innovaties te stimuleren die de integratie van energiesystemen ten goede komen en om offshore wind op de voorgrond te blijven plaatsen om klimaatverandering tegen te gaan.”

De IJmuiden Ver aanbestedingen in 2023 bestaan uit vier kavels van ieder 1GW en kennen een maximale biedingsprijs, die voor iedere bieder hetzelfde is. Met name systeemintegratie, ecologie, circulariteit en Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zijn belangrijke criteria in de aanbesteding. Binnen Noordzeker zetten ABP, diens vermogensbeheerder APG en SSE Renewables zich maximaal in om te innoveren op deze selectiecriteria. Door hierin te investeren moet Noordzeker met IJmuiden Ver voor een lange periode bijdragen aan een goed rendement voor de deelnemers van ABP én een duurzame toekomst.

ABP

ABP is een BPFv met eind Q3 2022 een belegd vermogen van € 459.632 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2021 1.203.358 actieve bijdragers en 974.772 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2022 een rendement van -5%.

Eind Q3 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 116.4% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 129.0% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is APG en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door APG.

Source: ABP
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer