ABP: “Greenpeace houdt ABP en APG scherp op duurzaamheidsbeleid”

26 september 2018

ABP publiceert op haar website:

“Corien Wortmann, bestuursvoorzitter van ABP en Gerard van Olphen, voorzitter van de raad van bestuur van APG voerden gisteren (25-09-2019 – red) een gesprek met Greenpeace over onder meer onze beleggingen in teerzandbedrijven. Voorafgaand aan het gesprek bood Greenpeace een petitie aan waarin gepleit werd om onmiddellijk te stoppen met beleggen in teerzandbedrijven. Het gesprek met Greenpeace krijgt een vervolg om zo gebruik te kunnen blijven maken van elkaars kennis en kunde.

Greenpeace blijft bij haar standpunt dat ABP/APG direct moet stoppen met investeringen in teerzandbedrijven. ‘Het zijn de kolen van de olie-industrie’. Van Olphen wees op wat hij de ‘viercijferige pincode’ van het beleggingsbeleid van ABP/APG noemt: duurzaamheid wordt bij een beleggingsbeslissing net zo zwaar gewogen als de drie traditionele criteria zoals rendement, risico en kosten. ”

Fondsprofiel ABP:

ABP is een BPFv met eind Q2 2018 een belegd vermogen van € 413170 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2017 1111106 actieve bijdragers en 868454 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2017 €75 per deelnemer en de totale beleggingskosten 76bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2018 een rendement van 2%.Eind Q2 2018 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 104% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 128% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is APG en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door APG.

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer