ABP I Dominique Dijkhuis zet haar loopbaan voort buiten ABP

5 februari 2024

Dominique Dijkhuis zal terugtreden als statutair bestuurder en lid van het uitvoerend bestuur van ABP. Dijkhuis startte begin 2022 als lid van het uitvoerend bestuur, in welke rol zij zich hoofdzakelijk toelegde op het beleggingsbeleid van het fonds. Dijkhuis heeft met veel toewijding bijgedragen aan de missie van ABP en zich onder meer ingezet voor de herziening van de beleggingsovertuigingen, een intensievere controle op uitbesteed vermogensbeheer en integrated reporting. Dijkhuis heeft bovendien invulling gegeven aan de verhoogde ambitie van ABP op het gebied van duurzaam beleggen en aan de basis gestaan van het nieuwe strategische beleggingsbeleid.

Het vertrek van Dijkhuis vindt plaats in goed gezamenlijk overleg, wat Dijkhuis heeft doen besluiten haar carrière buiten ABP voort te zetten. Zij zal ABP per 1 augustus 2024 verlaten. Het uitvoerend en het niet – uitvoerend bestuur hebben veel waardering voor de inspanningen en verantwoordelijkheid van Dijkhuis gedurende de afgelopen periode, en wensen haar alle goeds voor de toekomst. ABP zal op korte termijn op zoek gaan naar een structurele oplossing middels een geschikte kandidaat.

Loek Sibbing, voorzitter van het algemeen bestuur van ABP: “Dominique Dijkhuis is een verantwoordelijke en gedreven bestuurder, die sinds haar benoeming per 1 januari 2022 onder meer in belangrijke mate heeft bijgedragen aan de verhoogde ambitie van ABP om duurzamer te beleggen, onder meer door een klimaatbeleid op te stellen en de basis te leggen voor het insluitingsbeleid. We zijn haar daar zeer erkentelijk voor.”

Dominique Dijkhuis: “Ik ben trots op alles wat ik samen met de collega’s van ABP en APG heb bereikt en de verandering die is ingezet richting een duurzame en uitlegbare portefeuille tegen lagere kosten. Veel dank aan iedereen voor de samenwerking. Mijn missie blijft dezelfde, ik kijk er naar uit me daar in een andere omgeving verder voor in te zetten.”

ABP

ABP is een BPFv met eind Q3 2023 een belegd vermogen van € 456.334 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2022 1.232.782 actieve bijdragers en 997.317 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2023 een rendement van -3%.

Eind Q3 2023 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 114.5% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 129.7% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is APG en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door APG.

Source: ABP
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer