ABP investeert in ‘versneller’ voor biogasproductie

14 mei 2024

ABP investeert € 6 miljoen in het Nederlandse bedrijf Methaplanet. Methaplanet maakt energiekorrels van mest waar veel stro in zit, waarmee efficiënter biogas kan worden geproduceerd. En dat is goed nieuws voor boeren, maatschappij, natuur en biodiversiteit.

Biogas kan bijvoorbeeld worden gemaakt door mest te vergisten. Van biogas kan daarna groen gas worden gemaakt, een gas met precies dezelfde eigenschappen als aardgas. Het kan een uitkomst zijn voor boeren, die vaak veel mest produceren. Boeren kunnen het groene gas daarna weer verkopen. Hierdoor zijn ze een duurzame energieproducent én omarmen ze de energietransitie.

Boeren worden biogasproducenten

Het vergisten van drijfmest is alleen lonend als er voldoende mest is. De gemiddelde veehouder in Nederland is hier te klein voor. Door energiekorrels van stromest toe te voegen, is sprake van een veel hogere biogasproductie. Dit is mest met veel stro erin. Dit maakt de aankoop van een vergistingsinstallatie voor veel Nederlandse boeren rendabeler.

Tegelijkertijd is het dan mogelijk, door de schaalvergroting op locatie, om de stikstof op te vangen. Hierdoor kunnen boeren bijdragen aan een verbetering van natuur en biodiversiteit.

Geld voor uitbreiding

Methaplanet International is een innovatieve scale-up waarbij de technologie van het bedrijf zich in de praktijk bewezen. Het bedrijf heeft een werkende fabriek in Frankrijk gebouwd en met partners een demonstratiefabriek in Spanje staan. Met de investering van (vooral) ABP kan het bedrijf in Nederland verder vernieuwen en uitbreiden.

Belegging om een positieve impact te maken

Deze investering is een zogenoemde impactbelegging. Deze beleggingen hebben als duidelijk doel een positieve, meetbare sociale en milieu-impact te maken. In ons nieuwe beleggingsbeleid maken we € 10 miljard vrij voor dit soort beleggingen in Nederland. Naast risico, rendement en kosten, speelt vooral duurzaamheid een grote rol. Deze investering valt onder het ABP Nederlands Energietransitiefonds (ANET).

Martijn Olthof, investeringsmanager bij ABP’s Nederlandse Energietransitiefonds is blij met deze investering. “Het vermogen van Methaplanet om agrarische afvalstromen om te zetten in duurzame energieproducten zal helpen bij het realiseren van aanzienlijke positieve milieueffecten. We kijken er erg naar uit om deze reis met het team van Methaplanet aan te gaan. Zo zien we financiële rendementen en milieu-impact hand in hand gaan.”

ABP

ABP is een BPFv met eind Q4 2023 een belegd vermogen van € 500.385 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2023 1.269.305 actieve bijdragers en 1.023.210 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2023 een rendement van 9%.

Eind Q4 2023 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 113.9% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 126.3% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is APG en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door APG.

Source: ABP
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer