ABP kort pensioenen niet

4 januari 2017

Zo blijkt uit een onlangs verschenen bericht op de website van het fonds. Het fonds heeft dit geconcludeerd op basis van een eerste berekening van de dekkingsgraad. De precieze dekkingsgraad zal rond 27 januari op basis van definitieve cijfers worden berekend, maar dit zal volgens het fonds geen gevolgen meer hebben op het besluit: “We weten nu al zeker dat een verlaging dit jaar niet aan de orde is.” De beleidsdekkingsgraad van ABP was eind november 2016 91,8% en ligt dus boven de kritische dekkingsgraad van ongeveer 90%.

Corien Wortmann-Kool, voorzitter van ABP, benadrukt dat de toekomstige situatie onzeker blijft: “We moeten voorzichtig blijven: ABP kan de pensioenen de komende jaren waarschijnlijk niet verhogen. Ook verlagingen zijn niet uit te sluiten. Dit komt doordat economische verwachtingen een lage rente en lagere rendementen laten zien. We blijven ons inzetten om de financiële situatie verder te verbeteren.”

ABP is een BPFv met eind Q3 2016 een belegd vermogen van € 380158M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2015 1080490 actieve bijdragers en 834529 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2015 €140 per deelnemer en de totale beleggingskosten 67bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2016 een rendement van 3%. Eind Q3 2016 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 93% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 127% bedroeg. Zowel het fiduciair management als de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door APG.

Bronnen:

https://www.abp.nl/over-abp/actueel/nieuws/uw-pensioen-gaat-niet-omlaag.aspx

https://www.abp.nl/over-abp/financiele-situatie/dekkingsgraad/

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer