ABP: Merendeel ‘fossiele beleggingen’ verkocht

9 februari 2023

ABP publiceert op haar website:  

We hebben een groot deel van onze liquide beleggingen in de producenten van fossiele energie verkocht. Hieronder vallen alle aandelen en bedrijfsobligaties in ontwikkelde economieën zoals de Verenigde Staten, Singapore of Australië.

We beleggen daarmee niet langer in grote bedrijven als Shell, BP en Total Energies. In totaal heeft ABP voor ongeveer € 9 miljard aan beleggingen in producenten van fossiele energie verkocht. De verkoop van beleggingen is dit kwartaal nog niet terug te zien in onze laatste beleggingslijsten. We plaatsen die altijd met een kwartaal vertraging.

Blijven over: opkomende markten en illiquide beleggingen

Wat nog overblijft zijn onze aandelen in opkomende markten (circa € 1 miljard). Die verkopen we naar verwachting dit jaar, nadat ook deze aandelen zijn losgemaakt uit de beleggingspools. Daarna volgt nog de afbouw van de € 5,6 miljard in zogenoemde illiquide beleggingen. Voorbeelden hiervan zijn energiecentrales. Deze beleggingen zijn niet snel te verkopen omdat we hierbij gebonden zijn aan contracten. Die kunnen soms nog tot 10 jaar lopen. Zoals eerder aangekondigd hebben we voor de afbouw van deze beleggingen langer nodig.

Aandelen bijna allemaal losgemaakt

We beleggen via onze uitvoerder APG in pools met andere pensioenfondsen. Om onze aandelen in fossiele producenten te kunnen verkopen, moeten deze eerst worden losgemaakt uit deze beleggingspools. Dit geldt dus alleen nog voor onze aandelen in fossiele producenten in opkomende economieën. Ook deze aandelen (circa € 1 miljard) bouwen we af, maar zolang we in de pools zitten, kan het nog voorkomen dat er aandelen worden aangekocht.

ABP

ABP is een BPFv met eind Q3 2022 een belegd vermogen van € 459.632 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2021 1.203.358 actieve bijdragers en 974.772 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2022 een rendement van -5%.

Eind Q3 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 116.4% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 129.0% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is APG en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door APG.

Source: ABP
Nederland - Zoek Alerts
Ontvang onze alerts nieuwsbrief
Market preferences
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer