ABP neemt besluit om resterende beleggingen in Russische bedrijven te verkopen

3 maart 2022

ABP publiceert op haar website:

ABP is geschokt door de Russische inval in Oekraïne en het geweld dat daarmee gepaard gaat. Ons medeleven gaat uit naar alle mensen in Oekraïne. ABP volgt de ontwikkelingen op de voet en deze hebben ABP doen besluiten om al onze resterende beleggingen in Russische bedrijven te verkopen.

Het bestuur heeft het besluit genomen om beleggingen in Russische bedrijven van de hand te doen en geen nieuwe beleggingen meer aan te kopen. ABP heeft per 24 februari 2022 voor circa 520 miljoen euro (minder dan 0,1 % van het belegd vermogen) aan beleggingen in Rusland. De afgelopen jaren heeft ABP de beleggingen in Rusland al in verschillende stappen flink afgebouwd. ABP belegt niet in Russische staatsobligaties. In verband met een bindend EU-wapenembargo stonden die al op onze uitsluitingslijst.

En ABP heeft recenter ook al een deel van de beleggingen in Russische olie- en gasbedrijven verkocht in verband met het besluit van ABP uit oktober om onze beleggingen in producenten van fossiele brandstoffen te verkopen. Verder heeft ABP recent ook andere Russische beleggingen afgebouwd.

De verkoop van de resterende beleggingen kan enige tijd kosten, omdat de marktomstandigheden op het moment ingewikkeld zijn. De verkopen zullen, zodra deze verantwoord mogelijk zijn, door onze vermogensbeheerder APG worden uitgevoerd. Gezien de onzekerheid op de financiële markten naar aanleiding van de Russische inval volgt ABP nauwlettend de gevolgen hiervan op onze beleggingen. Daarnaast monitoren wij de gevolgen van het wereldwijde sanctiepakket dat Rusland over zich afgeroepen heeft op de voet.

ABP

ABP is een BPFv met eind Q3 2021 een belegd vermogen van € 528.312 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 1.178.215 actieve bijdragers en 943.318 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2021 een rendement van 1%.

Eind Q3 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 98.8% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 126.4% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is APG en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door APG.

Source: ABP
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer