ABP stelt nieuwe beleggingsdoelen in veranderende economie

5 maart 2024

Pensioenfonds ABP wil in 2030 €30 miljard aan investeringen die dubbel renderen: financieel én op maatschappelijke thema’s als klimaat en biodiversiteitsoplossingen. Het fonds wil €10 miljard van deze ‘impactbeleggingen’ in Nederland realiseren, vooral in betaalbare woningen, duurzame energie en innovatie. Deze doelen staan in het nieuwe duurzaam en verantwoord beleggingsbeleid van ABP. Daarnaast maakt ABP een nieuwe selectie van bedrijven waar het in wil beleggen. ABP wil met het vernieuwde beleid de risico’s voor de beleggingsportefeuille beter beheersen om deelnemers te voorzien van een goed pensioen in een leefbare wereld.

Bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen: “Voor bedrijven is innovatie van alle tijden en noodzakelijk in een veranderende economie. Zij moeten aan de slag met klimaatbeleid en behoud van natuur en biodiversiteit. Dat geldt ook voor ABP want de veranderende wereld heeft impact op onze beleggingen. Het is belangrijk om de risico’s in onze beleggingsportefeuille te beheersen. Omgekeerd hebben beleggingen van ABP impact op de wereld. Dat biedt kansen om een maatschappelijke bijdrage te leveren door te beleggen in een duurzame en betrouwbare energievoorziening en in betaalbare huurwoningen ook in Nederland. Op die manier betalen beleggingen van ABP op meerdere manieren uit aan onze deelnemers. Hiervoor bestaat groot draagvlak onder onze deelnemers.”

Nieuw beleid

ABP ziet klimaat en biodiversiteit als de belangrijkste thema’s waarop de samenleving en de economie veranderen. Dit zorgt voor risico’s en kansen in de beleggingsportefeuille. Daarnaast zijn het respecteren van mensenrechten en goed bestuur belangrijke thema’s voor het fonds. In het nieuwe beleggingsbeleid stelt ABP doelen en scherpt het criteria aan op deze thema’s in de beleggingsportefeuille in het licht van internationale verdragen, zoals het klimaatakkoord van Parijs en het biodiversiteitsakkoord van KunmingMontreal. Dat doet ABP onder meer via aangescherpt engagement- en stembeleid, door impactbeleggen en door scherpere keuzes in de aandelenportefeuille

Selectie van de aandelenportefeuille

In de ABP aandelenportefeuille belegt ABP niet meer in elk bedrijf maar maakt het fonds een ‘mand’ van bedrijven die aan de minimale normen van ABP voldoet. Bedrijven die de risico’s van een veranderende wereld goed beheersen, passen bij ABP. Bedrijven waarbij schade aan het klimaat of biodiversiteit onlosmakelijk verbonden is aan hun bedrijfsactiviteiten en waarbij geen realistisch perspectief op verbetering is, passen niet binnen de aandelenportefeuille van ABP. Zo verwacht ABP van bedrijven met grote impact op het klimaat, concrete plannen om die uitstoot de komende jaren terug te dringen. Ook voor andere thema’s, zoals die gaan over biodiversiteit, vindt ABP dat bedrijven zich moeten inspannen om de risico’s te beheersen. ABP voert de criteria stapsgewijs in. Het fonds begint met de aandelenportefeuille in de ontwikkelde markten à € 102 miljard (per 31 december 2023) en breidt het daarna uit naar andere delen van de portefeuille. ABP is erop uit dit weldoordacht en voorzichtig door te voeren. Het fonds zet nu de eerste stap en kijkt vervolgens met de opgedane ervaring of het stapje voor stapje strengere criteria moet en kan stellen.

€30 miljard beleggen met impact

ABP wil beleggingen vaker dubbel laten renderen via impactbeleggen. Er geldt een strenge definitie voor deze beleggingen. Ze moeten een passend financieel rendement combineren met een meetbare bijdrage aan positieve sociale- en milieu-impact. Voorbeelden van impactbeleggingen zijn investeringen in nieuwe betaalbare woningen en projecten voor betaalbare en duurzame energie. ABP wil in 2030 in totaal €30 miljard aan impactbeleggingen in portefeuille hebben. Daarvan wil ABP minimaal €10 miljard beleggen in klimaatoplossingen en minimaal €1 miljard in biodiversiteitsoplossingen. Minstens €10 miljard van de impactbeleggingen wil ABP in Nederland realiseren.

Evenwichtige afweging

Om haar deelnemers een goed pensioen in een leefbare wereld te kunnen bieden, moet ABP duurzaam en verantwoord beleggen. Voor een goed pensioen streeft ABP naar goed rendement en het beschermen van de waarde van het pensioenvermogen. Daarvoor kiest ABP in haar beleggingsmix voor een balans tussen zowel lager als een hoger risico. Het fonds heeft de overtuiging en ervaring dat verduurzamen van de beleggingsportefeuille goed samengaat met een goed risico-rendementsprofiel. Bij de keuzes die ABP in het nieuwe beleid heeft gemaakt, heeft ABP de voorkeuren en input van haar deelnemers meegenomen. Ook de input van werkgevers die bij ABP zijn aangesloten, maatschappelijke organisaties, overheden, vakbonden en wetenschappers zijn meegenomen. ABP zal haar duurzaam en verantwoord beleggingsbeleid blijven evalueren en aanpassen om te kunnen anticiperen op nieuwe inzichten, informatie en op veranderingen die van invloed zijn op haar beleggingsportefeuille.

ABP

ABP is een BPFv met eind Q3 2023 een belegd vermogen van € 456.334 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2022 1.232.782 actieve bijdragers en 997.317 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2023 een rendement van -3%.

Eind Q3 2023 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 114.5% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 129.7% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is APG en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door APG.

Source: ABP
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer