ABP: Toename duurzame beleggingen in 2017 met bijna €8 miljard

9 mei 2018

ABP publiceert op haar website:

“ABP ligt goed op koers met de uitvoering van het beleid voor duurzaam en verantwoord beleggen. Niet alleen de duurzame beleggingen namen toe in 2017 (bijna € 8 miljard meer), maar ook de beleggingen in hernieuwbare energie (plus € 1,2 miljard) en in onderwijs en communicatie (bijna € 500 miljoen meer). De CO2-uitstoot van de bedrijven waarvan ABP aandelen heeft, nam fors af en is nu 28% kleiner dan in 2014. Deze afname komt voor een groot deel doordat bewust gekozen wordt voor beleggingen met een lagere uitstoot. Daarnaast hielp het ook mee dat het in de afgelopen periode financieel aantrekkelijker was om te beleggen in sectoren die minder CO2 uitstoten, zoals de ICT en de financiële sector.

Eind 2017 had ABP voor bijna € 50 miljard belegd in duurzame bedrijven en activiteiten. Deze beleggingen leveren niet alleen een goed rendement op, maar dragen ook bij aan de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties. Dit is ruim 12% van het ABP-vermogen.”

Fondsprofiel ABP:

ABP is een BPFv met eind Q4 2017 een belegd vermogen van € 408137 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 1104792 actieve bijdragers en 850385 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €122 per deelnemer en de totale beleggingskosten 66bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2017 een rendement van 4%.Eind Q4 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 102% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 128% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is APG en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door APG.

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer