ABP verhoogt pensioenen met 11,96%

24 november 2022

Pensioenfonds ABP publiceert op haar website:

Wij verhogen uw pensioen vanaf 1 januari 2023 met 11,96%. Dit is gelijk aan de volledige prijsstijging in de periode van september 2021 tot september 2022. We verhogen de uitkeringen van gepensioneerden en de pensioenaanspraken van deelnemers die nu nog pensioen opbouwen of in het verleden pensioen hebben opgebouwd bij ABP. We kunnen dit doen omdat de financiële positie van ABP het toelaat. En doordat we gebruik mogen maken van soepelere regels, omdat we hebben aangegeven over te willen stappen naar het vernieuwde pensioenstelsel. Het verantwoordingsorgaan adviseerde positief over dit besluit.

Bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen: “Het is fijn de pensioenen in 2023 volledig te kunnen verhogen met de prijsstijging. Bijna 12% erbij. Daar zijn alle deelnemers op korte of langere termijn bij gebaat. Hopelijk geeft het onze gepensioneerden wat lucht nu de prijzen zo gestegen zijn. Want bij een pensioen van € 1000 netto betekent dat toch zo’n € 120 in de maand erbij.

We zijn bij dit besluit niet over 1 nacht ijs gegaan. Behalve dat de rekensom volgens de regels moet kloppen, hebben we gekeken of deze verhoging geen belangen van groepen deelnemers schaadt. En we hebben ook vooruitgekeken, omdat we op langere termijn financieel gezond moeten blijven om een goede overstap naar het vernieuwde pensioenstelsel mogelijk te maken. Zeker in de onrustige tijd waarin we nu leven, is het goed om wat vet op de botten te houden. Nadat we dit alles gewogen hadden, vonden we dat volledige verhoging van bijna 12% verantwoord en evenwichtig is.”

ABP

ABP is een BPFv met eind Q2 2022 een belegd vermogen van € 486.002 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2021 1.203.358 actieve bijdragers en 974.772 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2022 een rendement van -8%.

Eind Q2 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 111.6% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 128.4% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is APG en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door APG.

Source: ABP
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer