ABP verhoogt premie van 18,8% naar 21,1%

25 november 2016

ABP publiceert op haar website dat de pensioenpremie van ABP komend jaar omhoog gaat. ABP heeft de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen voor 2017 vastgesteld op 21,1%. De premie is nu 18,8%. Door de huidige financiële situatie, kan ABP de (opgebouwde) pensioenen in 2017 niet verhogen. Dat heeft het ABP bestuur besloten na advies van het verantwoordingsorgaan.

Door de huidige financiële situatie kan ABP de pensioenen in 2017 niet verhogen met de prijsontwikkeling. Daarvoor is de beleidsdekkingsgraad, 92,0% op 31 oktober 2016, niet voldoende. Om te kunnen indexeren moet de beleidsdekkingsgraad minimaal 110% zijn.

ABP is een BPFv met eind Q2 2016 een belegd vermogen van € 370898M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2015 1080490 actieve bijdragers en 834529 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2015 €140 per deelnemer en de totale beleggingskosten 67bps van het gemiddeld belegd vermogen. Eind Q2 2016 had het fonds nog een beleidsdekkingsgraad van 94% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 127% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is APG. APG is tevens de pensioenadministrateur van het fonds.

Bron: https://www.abp.nl/over-abp/actueel/nieuws/premie-indexatie-besluit.aspx

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer