ABP verkoopt aandelen palmoliebedrijf

24 juni 2018

ABP publiceert op haar website:

“ABP heeft zijn aandelen in het Zuid-Koreaanse Posco Daewoo verkocht. Het bedrijf was onlangs negatief in het nieuws. Het was via een dochteronderneming betrokken bij het kappen van oerwoud om er palmolieplantages van te maken. Eind maart 2018 had ABP ongeveer € 300.000 in Posco Daewoo belegd. Op dit moment leggen we alle bedrijven langs een strenge meetlat om te bepalen waar we in willen investeren. Posco Daewoo voldoet nu niet aan onze eisen en daarom hebben we besloten het nu niet in onze beleggingsportefeuille op te nemen.”

Fondsprofiel ABP:

ABP is een BPFv met eind Q1 2018 een belegd vermogen van € 404033 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2017 1111106 actieve bijdragers en 868454 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2017 €75 per deelnemer en de totale beleggingskosten 76bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2018 een rendement van -1%.Eind Q1 2018 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 103% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 128% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is APG en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door APG.

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer