Update: Pensioenfonds Accountancy stopt, medezeggenschap moet nog oordelen

Pensioenfonds Accountancy

19 april 2017

Het Pensioenfonds voor de Accountancy & Administratieve en Fiscale Dienstverlening (Accountancy) heeft een voorlopig besluit genomen om per 1 juli 2017 te stoppen met de opbouw van nieuwe pensioenen. Werkgevers zullen per die datum hun pensioenregeling elders moeten onderbrengen. “Het pensioen dat deelnemers bij ons hebben opgebouwd tussen 2015 en 2017, gaat over naar een andere partij en het Garantiepensioen blijft bij Aegon, maar in een andere contractvorm”, aldus het fonds. Over welke andere partij het gaat, wordt niet duidelijk uit het bericht. Wel werd in een eerder bericht het volgende gezegd: “…Vervolgens kunt u kennis maken met Algemeen Pensioenfonds Stap, als mogelijke uitvoerder voor uw pensioenregeling vanaf juli 2017. De rechten uit eigen beheer worden waarschijnlijk ook overgedragen naar Stap.”

Sinds het fonds eind 2014 koos voor een pensioenregeling in eigen beheer omdat verlenging van het garantiecontract bij Aegon geen levensvatbare optie bleek, heeft het fonds het zwaar: “Sinds begin 2015 zijn de omstandigheden voor Pensioenfonds Accountancy zwaar, vooral door de sterk gedaalde rente. Het pensioenfonds kampt met een lage dekkingsgraad en moest in juni 2016 forse verlagingen doorvoeren van de in eigen beheer opgebouwde pensioenen.” Het fonds geeft aan door deze omstandigheden onderzoek te hebben gedaan naar de toekomst van het fonds. Conclusie was dat het fonds te klein was om zelfstandig door te gaan.

Voor het fonds daadwerkelijk kan ophouden te bestaan, zijn nog een aantal stappen nodig: “Eerst moet er een goede afspraak komen met Aegon voor de veiligstelling van de toekomstige indexatie; ook met de ontvangende partij voor de binnen ons fonds opgebouwde rechten (2015-2017) moet een akkoord bereikt worden. Voor de uitvoering van het plan is advies van het verantwoordingsorgaan en goedkeuring van de raad van toezicht vereist. Daarna volgt beoordeling van de collectieve waardeoverdrachten door de toezichthouder.”

Klik hier voor de factsheet van het fonds.

Accountancy is een BPFn met eind Q4 2016 een belegd vermogen van € 424M waarvan 93% herverzekerd en 2% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2015 3611 actieve bijdragers en 502 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2015 €375 per deelnemer en de totale beleggingskosten 30bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2016 een rendement van -9%. Eind Q4 2016 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 99% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 102% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Aegon en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP.

Bron: https://www.pfaccountancy.nl/nieuws

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer