Achmea IM: Beheerd vermogen stijgt naar € 132 miljard

17 augustus 2018

Achmea IM publiceert op haar website:

“Per 30 juni 2018 is ons beheerd vermogen (AuM) gestegen tot € 132 miljard (31 december 2017: € 120 miljard). Het AuM is toegenomen door instroom van nieuwe klanten, waaronder Stichting Pensioenfonds Huisartsen en hogere koersen op de financiele markten. De retentie op bestaande klanten was ook in de eerste helft van 2018 nagenoeg 100%. De bijdrage van Achmea Investment Management aan het segmentresultaat is in het eerste halfjaar toegenomen tot € 5 miljoen (eerste halfjaar 2017: € 2 miljoen). De toename is het gevolg van een hogere beheervergoeding en lagere kosten als gevolg van het inbesteden van extern vermogensbeheer en de afbouw van de strategische investeringen voor de introductie van het Centraal Beheer APF.”

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer