Achmea IM Climate Infrastructure Fund investeert € 140 mln. in twee onshore windparken

8 februari 2023

Achmea IM Climate Infrastructure Fund investeert € 140 mln. in twee onshore windparken

Het Achmea IM Climate Infrastructure Fund heeft binnen twee maanden na lancering in december vorig jaar 140 mln. van de initiële fondsomvang van 150 mln. geïnvesteerd in twee Europese onshore windparken. Het betreft een investering van € 70 mln. in een nieuw te bouwen windpark in Litouwen met een totale capaciteit van 74.4 MW. De constructie is gestart en de verwachting is dat het park, dat bestaat uit 14 windmolens, in de tweede helft van 2024 operationeel is. Het fonds neemt een belang van ruim 35% in het park. Daarnaast investeert het Achmea IM Climate Infrastructure Fund voor een bedrag van € 70 mln. in een operationeel windpark in Noorwegen. Met 72 turbines is dit een van de grootste windparken in Europa met een capaciteit van 400 MW.

Beide windparken kennen langlopende energie-afname-contracten waardoor er sprake is van een stabiele kasstroom en een voor investeerders aantrekkelijk risico-/rendementsprofiel. Beide parken hebben een levensduur van minimaal 30 jaar. Met deze twee investeringen levert het Achmea IM Climate Infrastructure Fund een belangrijke bijdrage aan het vermijden van COշ-uitstoot en aan de Europese energietransitie.

Over het Achmea IM Climate Infrastructure Fund

Het Achmea IM Climate Infrastructure Fund draagt bij aan de versnelling van de energietransitie in Europa door te investeren in een goed gediversifieerde portefeuille van beleggingen in wind- en zonne-energie en waterkrachtprojecten. Het fonds is in december 2022 gestart en biedt Nederlandse institutionele beleggers maatschappelijke impact, een aantrekkelijk doelrendement en diversificatie in de beleggingsportefeuille. Het Achmea IM Climate Infrastructure Fund kent een voor Nederlandse institutionele beleggers aantrekkelijke fixed fee zonder gebruikelijke prestatievergoeding.

Het fonds heeft een SFDR 9-kwalificatie, is closed-end met een looptijd van 10 tot 12 jaar en beoogt specifiek voor 10 tot 20% in duurzame energieprojecten in Nederland te beleggen. Dat de kosten worden geheven over de intrinsieke waarde van het fonds in plaats van over het toegezegde en geïnvesteerde kapitaal, is uniek in de markt. Voor de uitvoering van het portefeuillemanagement werkt Achmea IM samen met Aquila Capital dat gespecialiseerd en ervaren is in het investeren in en beheren van schone energie- en duurzame infrastructuurprojecten. Het Achmea IM Climate Infrastructure Fund is open voor nieuwe toetreders.

Achmea

Achmea is een OPF met eind Q3 2022 een belegd vermogen van € 8.275 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2021 11.978 actieve bijdragers en 6.676 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2022 een rendement van -4%.

Eind Q3 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 135.9% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 118.6% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Achmea IM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Achmea Pensioenservices.

Source: Achmea IM
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer